Jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän ITP 2

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Vi jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän - ITP 2

Inom ITP 2 finns det en del av tjänstepensionen som är premiebestämd (ITPK) där du själv ansvarar för att välja hur du vill placera dina pengar. Inom ITP 2 betalar arbetsgivaren även in pengar till en förmånsbestämd pension som innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av din slutlön. I den förmånsbestämda delen kan du inte själv välja var pengarna ska placeras.

Här kan du jämföra de försäkringar inom premiebestämda delen (ITPK) som du nu kan välja mellan för din tjänstepension i ITP 2. Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet.

 

Förvaltning och flytt

Traditionell försäkring och fondförsäkring
Om du inte har valt försäkring
Rätt att flytta ditt pensionskapital

Dags att välja eller flytta din försäkring?

Gör en bedömning av vem som ska få förvalta din tjänstepension.

Kontrollera först både jämförpris, efterlevandeskydd och bolagets villkor.