Pensionsguiden

JämförPris på kollektivavtalade tjänstepensioner

Jag är år och tjänar kr/månad Jag vill gå i pension vid års ålder och min pension ska utbetalas Jag jobbar som och tillhör därför avtalsområde Min valcentral är Jag vill placera i försäkringssparande med garanti Jag har ett intjänat kapital på kr i något av de nu valbara sparalternativen inom mitt avtalsområde. Du har inte angett en giltig ålder
Minsta tillåtna ålder är 16 och högsta tillåtna ålder är 70
Du har angett en pensionsålder som inte är giltig för ditt avtalsområde Du har inte angett en giltig inkomst
Du har inte angett ett giltigt kapital
Du har inte angett en giltig pensionsålder
Din ålder kan inte vara högre än din pensionsålder
Är du född 1979 eller senare omfattas du inte av ITP 2. Vill du göra en beräkning, välj istället ITP 1
Är du född 1988 eller senare omfattas du inte av PA16 Avdelning 2. Vill du göra en beräkning, välj istället PA16 Avdelning 1

 • Filtrera
 • Visa

Sparande i traditionell försäkring med garanti - %

Valbara sparalternativ –
JämförPris i kronor
Flyttkostnad
Avkastningsbehov
Historisk avkastning

Sparande i fondförsäkring utan garanti - %

Valbara sparalternativ –
JämförPris i kronor
Flyttkostnad
Avkastningsbehov
3 år snittavkastning

JämförPris baserat på dina val

Sparande i traditionell försäkring:
Inget alternativ valt

Sparande i fondförsäkring:
Inget alternativ valt

Summa: Välj två alternativ för att se summa

Från och med nu fram till pension förväntas du spara ihop 0 kr i din tjänstepension, innan avdrag för avgifter och kostnader.

Så har vi räknat

 

 Det här påverkar JämförPriset:

 • Både JämförPriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på de premieavsättningar som görs på ditt avtalsområde.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder och lön du angett.
 • Priset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat något familjeskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnaden ingår inte i vårt Jämförpris.

Beräkningsförutsättningar:

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 2,1% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring.
 • Avkastningsskatten är 0,6%.

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • fast årlig avgift i kr,
 • avgift i kr eller % per inbetald premie,
 • avgift i % av försäkringskapitalet,
 • kapitalförvaltningskostnad i % av försäkringskapitalet,
 • årlig avgift  i % av fondandelarnas värde i entréfonden,
 • garantiavgift i % av försäkringskapitalet,
 • uttagsavgift i kr eller % på utbetalt belopp,
 • avgifter till valcentral i % per inbetald premie,
 • finns maxtak tillämpas det i beräkningen.
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå