Pensionsguiden

Avtalsområden

Här går vi igenom vad som gäller för din tjänstepension beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Läs om hur din tjänstepension kan placeras, vilka val du kan göra och hur mycket pengar som sätts in enligt avtalen.

Välj den länk som är aktuell för dig beroende på om du är Arbetare (SAF-LO), privatanställd tjänsteman (ITP), kommunalt anställd (KAP-KL), statligt anställd (PA16) eller anställd på kommunalt företag (PA-KFS).

I första hand gäller informationen det som är aktuellt idag. Du hittar även information om äldre tjänstepensionsavtal under "läs också om" när du valt avtalsområde.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå