Pensionsguiden

Om kollektivavtalade tjänstepensioner

Här hittar du information som gör det lättare för dig att fatta beslut om vilka bolag som ska få förvalta din tjänstepension. Du kan jämföra bolagen med varandra och göra egna beräkningar som visar vad du betalar i avgifter och för ett eventuellt efterlevandeskydd.

I Pensionsguiden finns information om de fem största tjänstepensionsavtalen. Inom varje tjänstepensionsavtal kan du jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen.

Det finns också allmän information om avtalsområdet, exempelvis hur mycket pengar som sätts av till din tjänstepension och vad som händer om du inte gör några val alls.

Du kan göra egna beräkningar, som tydligt visar hur mycket avgifter du betalar och vad kostnaden är för att välja ett efterlevandeskydd till din tjänstepension.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå