Pensionsguiden

Om tjänstepension

Nio av tio personer som arbetar har en tjänstepension via sitt kollektivavtal. De som inte har det kan ha en individuell tjänstepension i stället. Du som inte har någon tjänstepension alls riskerar att få en lägre total pension och för dig kan det vara extra viktigt att tänka på ett eget sparande till pensionen.

Kollektivavtalad tjänstepension

En stor majoritet av alla som arbetar omfattas av något kollektivavtal och har då en tjänstepension enligt sitt avtal. Ofta avsätter arbetsgivaren 4,5 procent av din lön och dessutom 30 procent över en viss inkomstnivå. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 000 kr per år i sparande.

Välj själv hur hela eller delar tjänstepensionen ska förvaltas

Arbetsmarknadens parter handlar upp tjänsten för att förvalta din tjänstepension och upphandlingarna görs ungefär vart tredje år. Då kan du själv välja hur hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ska förvaltas. Det är den valcentral som administrerar din arbetsgivares pensioner som meddelar dig när du kan göra val och vilka försäkringsbolag och produkter du kan välja bland.

Ickevalsalternativ

Om du inte gör något aktivt val, kommer din tjänstepension att förvaltas i en produkt från ett bolag som man utsett till så kallat ickevalsalternativ. Det behöver absolut inte vara det sämsta men det viktiga är att du dels vet om att har en tjänstepension, dels vet att du kan välja var den ska förvaltas och kanske också att du följer upp valet regelbundet.

Effekten av olika val

Här i pensionsguiden har vi funktioner för att belysa effekten av olika val. Till exempel hur storleken på din pension påverkas av om du betalar för ett efterlevandeskydd eller inte.

Individuell tjänstepension

I en kollektivavtalad tjänstepension får du generellt sett låga avgifter på grund av den upphandling som görs i stor skala. För tjänstepension utanför kollektivavtalen är det viktigare att se upp för höga avgifter.

Jämför bolagens standardprodukter

Villkoren i individuella tjänstepensioner skiljer sig åt mycket och det är svårt att jämföra alla existerande individuella tjänstepensionsavtal med varandra. I Pensionsguiden – individuella tjänstepensioner hittar du generell information om olika standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen.

Du kan jämföra bolagens standardprodukter mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen.

Småföretagare

Är du småföretagare så får du själv se till att skaffa motsvarande försäkringsskydd och pensionssparande som en anställd har via sin tjänstepension. Ett alternativ du kan välja är att teckna en individuell tjänstepension. Konsumenternas Försäkringsbyrå har inte i uppdrag att ge vägledning till företagare men vi har medverkat till att ta fram en bok om pensioner för småföretagare. Den kan ge viss information i frågan. Läs mer här: En bok om pension för dig som är småföretagare.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå