PA-03 - tidigare valbara bolag

Är du statligt anställd omfattas du av PA 03, och får själv placera en del av premierna för tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar från det du är 23 år en pensionspremie motsvarande 2,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras. Från 1 januari 2017 gäller nya bolag och avgifter i PA16. Här kan du jämföra de som var valbara innan dess.

Ändring av valbara bolag

Från och med 2011 kan du inte välja Arkitekternas Pensionskassa, traditionell förvaltning i SEB Trygg Liv eller Handelsbanken Liv som förvaltare. De som varit försäkrade i Arkitekternas Pensionskassa måste göra ett omval till något annat bolag medan försäkrade i SEB Trygg Liv och Handelsbanken Liv blir överflyttade till deras fondförsäkringsalternativ (entréfond).

Från 1 januari 2012 är inte Länsförsäkringar Liv med traditionell förvaltning valbar i PA03. Från 1 januari 2015 är inte heller Avanza valbart bolag. Försäkringar i Avanza läggs i fribrev, och du måste göra ett omval av bolag för nya premier.

Från 1 januari 2017 är Folksam Tjänstemannapension fondförsäkring, Folksam LO Fondförsäkring, Folksam traditionell försäkring, KPA Pension traditionell försäkring, KPA pension fondförsäkring, Nordea fondförsäkring, Skandia traditionell försäkring och Skandia fondförsäkring inte längre valbara och du måste göra ett omval av bolag för nya premier.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå