2014-10-09

Pensionsguiden - jämför tjänstepensioner på ett enda ställe

I dag lanserar Konsumenternas Försäkringsbyrå Pensionsguiden. En webbtjänst där du på ett och samma ställe kan jämföra villkoren för till exempel flytträtten hos de bolag som går att välja inom de fem stora kollektivavtalsområdena. Du kan också göra egna beräkningar av avgifter och vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd.

Pensionsguiden visar tydligt på skillnader och likheter mellan bolagen och deras tjänstepensionsprodukter. De tjänstepensionsavtal som är med i Pensionsguiden är Avtalspension SAF-LO (privatanställda arbetare), ITP 1/ITP 2 (privatanställda tjänstemän), KAP-KL (kommun- och landstingsanställda), PA 03 (statligt anställda) samt PA-KFS 09 (anställda inom kommunala företag).

- Vi hoppas att Pensionsguiden ska göra det lättare för konsumenterna att göra rationella val för sin tjänstepension. I guiden finns exempelvis två beräkningsfunktioner som på ett tydligt sätt visar storleken på avgifter och kostnaden för efterlevandeskydd, säger Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

I Pensionsguiden finns också information om exempelvis flytträtt, kostnaden för att flytta sin pension och vilket kapital som kan flyttas. Det finns också beskrivet hur varje tjänstepensionsavtal är utformat och vilka avsättningar som arbetsgivarna gör inom respektive avtalsområde. Om du som konsument inte gör något aktivt val av förvaltande bolag, visar vi också vilket bolag som då förvaltar dina pengar.

- I dag innehåller guiden information om kollektivavtalad tjänstepension. Framöver kan den även komma att omfatta individuell tjänstepension, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här hittar du Pensionsguiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå