Bindande erbjudande

När långivaren beviljat lånet ska du få ett bindande erbjudande. I låneerbjudandet ska långivaren ge dig en betänketid på minst sju dagar för att överväga erbjudandet. Syftet med betänketiden är att du ska ha möjlighet att i lugn och ro kunna bedöma erbjudandet och kanske jämföra olika erbjudanden. 

Alla lånevillkor ska vara inkluderade i erbjudandet. Om du har fått en ränterabatt som är tidsbegränsad ska det i så fall framgå.

Erbjudandet ska lämnas på papper eller i något annat varaktigt medium, under förutsättning att det är läsbart, varaktigt och tillgängligt för dig. Erbjudandet kan bestå av ett skriftligt låneavtal som du kan godkänna.

Du behöver inte vänta med att svara tills betänketiden går ut utan du kan acceptera avtalet när som helst under tiden. Det bindande erbjudandet är ett så kallat anbud och när du accepterar det så uppkommer ett avtal. Långivaren är bunden av erbjudandet under hela betänketiden.

Betänketiden ska sättas med hänsyn till den tid som det kan ta för erbjudandet att nå fram till dig, och till den tid det tar för ditt svar att nå långivaren. Den tid som du har till ditt förfogande för att överväga erbjudandet ska vara minst sju dagar.

Förbud mot krav på andra tjänster för att du ska få lånet

Långivaren får inte kräva att du måste köpa någon annan finansiell produkt eller tjänst eller bli ”helkund” för att du ska få ett bolån. Sådana så kallade kopplingsförbehåll är förbjudna.

Att långivaren kräver att du har en villaförsäkring eller ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring är inte ett otillåtet kopplingsförbehåll. Däremot får långivaren inte kräva att du har en viss försäkring eller ett visst försäkringsbolag.

Det enda krav som långivaren kan ställa på att du ska ha någon annan tjänst är att du öppnar ett konto eller ansluter dig till en tjänst som gör det möjligt att löpande betala räntor och amorteringar på lånet, exempelvis internetbank. Långivaren kan inte kräva att du ska få in din lön på kontot eller att du regelbundet sparar på kontot, men kan alltså kräva att du öppnar ett transaktionskonto.

Paketlösningar är tillåtna

Det är inte förbjudet för långivaren att erbjuda olika paketlösningar, så länge det går att få enbart bolånet utan olika sidotjänster. Långivaren får erbjuda en bättre ränta om du tar ett paketerbjudande än om du enbart väljer lånet. I så fall ska du få information om vilken ränta som långivaren tillämpar om du enbart hade valt bolånet. Långivaren ska också redovisa vad de olika produkterna och tjänsterna i paketerbjudandet kostar och om det går att köpa dem separat från lånet.

Informationen om lånepaketet ska du få tillsammans med det bindande erbjudandet om lånet.