Belåningsgrad

Belåningsgraden anger hur mycket lån du har på din bostad i förhållande till köpeskillingen eller marknadsvärdet. Om du köper en bostad för 2 miljoner kr och lånar 1,5 miljoner kr är belåningsgraden 75 procent.

När du får ett bolån pantsätter du din bostad som säkerhet för lånet. En bostad är en stabil säkerhet och därför är räntorna på bolån lägre än på lån som inte har en sådan säkerhet.

Ibland delar långivaren in ett bolån i ett bottenlån och ett topplån. Ett topplån har högre ränta än ett bottenlån. Orsaken till det är att den belåning som ligger ”på toppen”, nära bostadens marknadsvärde, innebär en större kreditrisk för långivaren eftersom värdet på en bostad kan sjunka.

En del långivare har inga topplån utan erbjuder enbart ett "bolån" upp till maximalt 85 procent av bostadens värde. Om lånet delas in i bottenlån och topplån så brukar bottenlånet uppgå till 75-80 procent och resterande är ett topplån.

Bolånetaket

Banken får som mest bevilja lån som uppgår till 85 procent av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen på en bostad måste du finansiera med en egen kontantinsats, möjligen delvis med ett lån utan säkerhet. Vissa långivare erbjuder blancolån (lån utan säkerhet) för lån över 85 procent av bostadens värde. Eftersom bostaden inte står som säkerhet har sådana lån därför högre ränta än både bottenlån och topplån.

Gränsen på 85 procent av bostadens värde beror på det så kallade bolånetaket. Enligt ett allmänt råd från Finansinspektionen bör ett bostadslån, med bostaden som säkerhet, inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde då lånet lämnas.

Köpeskillingen kan normalt användas som marknadsvärde. Skulle köpeskillingen i enstaka fall inte stämma överens med marknadsvärdet, exempelvis om köpet inte gjorts nyligen, bör långivaren göra en värdering.

Bolånetaket gäller för nya lån efter den 1 oktober 2010. Om du utökar ett lån som du hade innan bestämmelsen började gälla anses det också som ett nytt lån. Som nytt lån räknas dessutom så kallat säkerhetsbyte. Säkerhetsbyte innebär att du köper en ny bostad, behåller ditt gamla lån i samma bank, men byter säkerhet för lånet (sätter den nya bostaden i pant för lånet i stället för den gamla). Det är inte säkert att banken går med på att göra ett säkerhetsbyte.

Men om du däremot har kvar din bostad och flyttar över lånet till en ny bank, så räknas det enligt Finansinspektionen inte som ett nytt lån, eftersom bolånetaket då skulle innebära inlåsningseffekter på marknaden. Det betyder att om du exempelvis har ett tidigare lån med 90 procent belåning och flyttar lånet till en ny bank, så kan den nya banken bevilja samma belåningsgrad.