Ansöka om bolån - lånelöfte

När du behöver låna pengar till ett bostadsköp kontaktar du en bank eller en annan långivare som erbjuder bostadslån. Du kan ofta få ett preliminärt besked ganska snabbt, men i regel krävs det att du lämnar in en låneansökan innan du får ett klart besked att lånet beviljas.

Det första steget när du ska köpa bostad är ofta att ansöka om ett lånelöfte. Du behöver i de flesta fall ha ett sådant för att kunna delta i budgivningar på bostäder.

För att få ett lånelöfte eller ett lån beviljat måste du lämna in en låneansökan. Då gör långivaren en kreditprövning med stöd av de uppgifter du lämnat och genom att ta en kreditupplysning. Vid kreditprövningen beräknar banken hur mycket du kan lägga på ett nytt boende och bestämmer om du ska få lånet beviljat.

Innan du bestämmer dig för en viss långivare kanske du vill jämföra vilka räntor olika långivare erbjuder dig. För att få det behöver du lämna in en låneansökan till varje långivare.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är en utfästelse från en långivare att bevilja dig ett bolån av en viss storlek. När du har ett lånelöfte så vet du hur mycket du kan låna och hur långt du kan gå i en budgivning. Ibland ställer fastighetsmäklarna krav på att du ska visa upp ditt lånelöfte för att delta i en budgivning.

Se alltid till att få lånelöftet skriftligt. För att få ett lånelöfte fyller du i en ansökan. Den behandlas oftast ganska snabbt. Om din ansökan blir beviljad får du ett dokument där förutsättningarna för lånelöftet framgår. Läs igenom lånelöftet och villkoren noga.

Preliminär kreditprövning

Tänk på att lånelöftet baseras på en preliminär kreditprövning och på en bostad som du kanske inte ens har hittat vid tidpunkten för lånelöftet. Först när du ansöker om ett lån för att köpa en viss bostad gör långivaren en definitiv kreditprövning.

Lånelöftet gäller under en begränsad tid och du måste inte utnyttja det.

Lånelöftet garanterar inte att du får låna

Lånelöftet är ingen garanti att du får låna, men normalt sett beviljas lånet om dina ekonomiska förutsättningar är desamma som när du fick lånelöftet och om den bostad du köper överensstämmer med uppgifterna i lånelöftet. Om någon omständighet förändrats, eller om det framkommit något som påverkar din betalningsförmåga, kan långivaren ompröva lånelöftet eller neka dig att få lånet.

Långivaren avgör själv

Det är långivaren som gör bedömningen av din slutliga betalningsförmåga. Även om du själv inte tycker att din betalningsförmåga, din arbetssituation eller något annat har förändrats, kan långivaren göra en annan bedömning. Hör därför alltid av dig till dem innan du skriver kontrakt på en bostad och försäkra dig om att ditt lånelöfte gäller. Kontakta gärna långivaren redan när du hittat den bostad du vill köpa. Tänk på att det kan ta lite tid att göra den slutliga kreditprövningen av det lån du vill ha.

Avslag på lånet

Några omständigheter som kan göra att långivaren inte beviljar dig lånet, trots lånelöftet, kan vara:

  • Du har lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter
  • Du saknar stadigvarande inkomst enligt långivarens definition
  • Du har fått sänkt lön eller ökad skuldsättning
  • Du har fått en betalningsanmärkning eller har kommit på obestånd på något annat sätt
  • Någon annan omständighet har inträffat som gör att långivaren gör en ny bedömning av din återbetalningsförmåga
  • Priset för bostaden överensstämmer inte med vad långivaren anser är normalt för marknaden
  • Den bostad du vill köpa utgör inte en tillräcklig säkerhet för lånet.

Handpenningslån

När du skrivit på ett kontrakt på en ny bostad är det vanligt att du inom en vecka måste betala en handpenning. En vanlig nivå på handpenningen är tio procent av köpeskillingen. Om du inte har kontanta medel så brukar långivarna erbjuda handpenningslån. Ett sådant lån är amorteringsfritt och betalas tillbaka på tillträdesdagen. Räntan kan variera mellan olika långivare, men är oftast högre än de vanliga bolåneräntorna.

Överbryggningslån

Om du köper en ny bostad och samtidigt ska sälja din befintliga bostad uppstår ibland ett glapp mellan tillträdesdagarna. Har du exempelvis tillträde till din nya bostad en månad innan du får in betalningen för din tidigare bostad kan du behöva ett överbryggningslån, eller brygglån. En förutsättning för att få låna är att du klarar av dubbla kostnader under mellantiden.

Du betalar tillbaka överbryggningslånet så snart du fått pengarna från det boende du säljer. Kontrollera noga villkoren för överbryggningslånet. Räntan på ett sådant lån är ibland högre än på ett vanligt bolån.