Lagfart, pantbrev och andra kostnader

När du har köpt en fastighet ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare. Kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt. Om en långivare vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer också stämpelskatt för pantbrev. Är det en bostadsrätt som ska pantsättas tar bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift.

Lagfart och pantbrev ansöker man om hos Lantmäteriet. Det är också till Lantmäteriet man betalar in stämpelskatten och en expeditionsavgift. Ofta kan långivaren hjälpa dig med det, men brukar då ta ut en administrationsavgift.

Att få lagfart kostar 1,5 procent av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet (det värde som är högst) i stämpelskatt.

Sätter du din fastighet som säkerhet för ett lån görs en inteckning i fastigheten. Pantbrevet är ett bevis på inteckningen. Pantbrev kostar 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt. Finns det redan uttagna pantbrev i fastigheten kan du använda dem.

Om säkerheten för lånet är en bostadsrätt kan bostadsrättsföreningen ibland ta ut en pantsättningsavgift. Kontrollera i bostadsrättsföreningens stadgar om de tar ut en sådan avgift. Ett riktmärke för pantsättningsavgiften är att den bör vara högst 1 procent av gällande prisbasbelopp (1 prisbasbelopp = 46 500 kr år 2019).

Ibland är en värdering av fastigheten/bostadsrätten en förutsättning för att långivaren ska godta fastigheten/bostadsrätten som säkerhet. Då tillkommer kostnader för värderingsmannens tjänster.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå