Tilläggsförsäkringar

I de flesta försäkringsbolag kan du utöka en hemförsäkrings grundskydd genom att köpa olika typer av tilläggsförsäkringar. Några hemförsäkringar har grundskyddet utökat redan från början.

I vissa mer omfattande hemförsäkringar ingår redan från början det som vi här räknar upp som tillägg. Det kan vara allriskskydd, ett utökat reseskydd eller elektronikskydd. I de flesta fall behöver du dock köpa till det extra skyddet.

Olycksfall på fritiden

De flesta hemförsäkringar kan utökas med en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden. Observera att en olycksfallsförsäkring nästan aldrig ingår i en hemförsäkring från början.

Allrisk-, oturs- eller drulleförsäkring

I de flesta hemförsäkringar finns inget skydd för så kallade oturshändelser från början. För att få ett sånt skydd kan du utöka din hemförsäkring med ett allriskskydd. Du kan också välja en hemförsäkring där allrisk redan ingår. Det finns även bankkort där du kan få ett allriskskydd eller förlängd garanti när du betalar en viss vara med bankkortet.

Skyddet för oturshändelser kallas ofta för allrisk- oturs- eller drulleförsäkring hos försäkringsbolagen. Tilläggsförsäkringen kan ge ersättning när du råkar ut för händelser som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Det kan handla om att du tappar saker i golvet, att du spiller ut kaffe över den nya datorn eller att du drabbas av stöld utanför hemmet, till exempel fickstöld. Här räknar försäkringsbolaget med att det är rätt begränsade skador som ska ersättas och därför brukar ersättningsbeloppen vara maximerade till mellan 35 000 och 100 000 kronor beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

Värdesaker

Du kan ofta försäkra enskilda, värdefulla föremål, till exempel ett musikinstrument eller en klocka genom ett tillägg till hemförsäkringen.

Elrullstolar

Elrullstolar ingår i grundskyddet i de flesta hemförsäkringar, men de kan i ett försäkringsbolag (Folksam) också tilläggsförsäkras mot ”vagnskada”.

Samlingar av mynt, sedlar och frimärken

I alla  hemförsäkringar ersätts stulna eller skadade mynt, sedlar och frimärken med maximala ersättningsbelopp. Om du har samlingar av högt värde kan du höja försäkringsbeloppet för dem.

Resetillägg

Ett resetillägg utökar ditt skydd i samband med en resa. Tilläggen innehåller ofta ett avbeställningsskydd men kan också till exempel ge bättre ersättning vid förseningar eller förstörda semesterdagar. Resetilläggens innehåll varierar mellan försäkringsbolagen.

Hemelektronik

Vissa mer omfattande hemförsäkringar innehåller ett elektronikskydd. Men det går ofta även att köpa en separat försäkring (produktförsäkring) för varje sak vid köp av hemelektronik. Att skaffa en hemförsäkring som innehåller ett elektronikskydd eller att teckna ett tillägg till hemförsäkringen med detta skydd kan vara ett billigt alternativ till att köpa de separata produktförsäkringar som du ofta erbjuds när du köper exempelvis en tv eller dator.

Småbåtar

I de flesta försäkringsbolag fkan du försäkra en mindre, billigare båt genom ett tillägg till hemförsäkringen. För större och dyrare båtar måste du skaffa en fristående båtförsäkring.

Mer omfattande hemförsäkringar har tilläggen inbakade

Hos flera försäkringsbolag kan man välja mer omfattande hemförsäkringar där många tillägg redan ingår. Försäkringarna kan t. ex. kallas "Stor", "Plus" eller "Large". Främst är det allriskskydd och utökat reseskydd som då brukar ingå.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå