Så fungerar ID-skydd i hemförsäkringarna

ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättsskydd om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

ID-skydd ingår i allt fler hemförsäkringar. Skyddet innebär främst att försäkringsbolaget står för rådgivning och vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet, alltså det som i dagligt tal kallas för ID-stöld eller ID-kapning, men bolagens villkor skiljer sig åt.

Minska risken för ID-stöld?

Observera att inget ID-skydd kan förhindra att du drabbas av en ID-stöld. Du kan ändå minska risken för att drabbas med en enkel åtgärd; gå in på skatteverkets hemsida och "spärra obehörig adressändring", se länk nedan.   

Skydd i tre steg

Åtgärderna i ID-skyddet kan delas in i tre steg:

  1. I första hand erbjuder hemförsäkringen ofta rådgivning per telefon där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa följderna av en handling som redan inträffat.
  2. Vid behov kan sedan ingå assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kan ha drabbats av.

  3. I ett tredje steg kan den obehöriga handlingen omfattas av det rättsskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du kan få hjälp med kostnader för ett ombud om det blir en tvist om till exempel ett betalningskrav. Rättsskyddet har ett tak på mellan 120 000 kr – 300 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Kostnader och ekonomisk förlust?

ID-skyddet ersätter i princip inga kostnader eller ekonomiska förluster som eventuellt skulle kunna kvarstå efter att du blivit utsatt för en ID-stöld (ett par bolag täcker dock kostnader upp till 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto).

Rättsskydd och småmål

I alla hemförsäkringar kan rättsskyddet gälla om du hamnar i en tvist om till exempel ett betalningskrav. Ersättningen ska täcka ombudskostnader och det är därför viktigt att ditt ombud först anmäler sig till rättskyddet i din försäkring.

Så kallade "småmål" är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp. Tvister om sådana mindre belopp omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättsskydd men just vid tvister i samband med ID-stöld gäller skyddet ändå i de flesta fall. Detta då du kan behöva hjälp av ett ombud för att värja dig mot oriktiga krav även när kravet rör sig om ett mindre belopp.  

Självrisk?

För rådgivning och assistans behöver du inte betala någon självrisk.

Om du använder rättsskyddet behöver du vanligtvis betala en självrisk på 20 - 25 % av ombudskostnaderna i tvisten. 

Specialförsäkringar

Du kan också teckna en specialförsäkring för ID-skydd i t.ex. My Safety eller UC. En sådan brukar kosta ca 1 000 - 1 500 kr/år men kan omfatta samma saker som flera hemförsäkringar redan gör.