Egendomsskydd

Om dina saker blir skadade eller stulna kan du få ersättning från din hemförsäkring. Det är den del som kallas Egendomsskydd som träder i kraft. Skulle du drabbas av en brand eller någon annan omfattande skada kan du också få ersättning för merkostnader medan din bostad renoveras.

Egendomsskyddet i hemförsäkringen kan ge dig ersättning om dina ägodelar skadas eller blir stulna. Med egendom menas här till exempel möbler, kläder, elektronik, musikinstrument och andra föremål som du har i ditt hem. Ett begrepp som ofta används i försäkringsvillkoren är "lösöre".

Du kan läsa mer om bl a värdering vid Stöld och inbrott här.

Saker utanför bostaden

Egendomsskyddet gäller inte bara hemma, utan också för saker som du tar med dig utanför bostaden eller förvarar i ett fritidshus, ett magasin eller i en bil. Ersättningen kallas ofta för bortaskydd i villkoren och ersättningen är lägre än för saker i bostaden. Som en huvudregel ersätts inte stöldbegärlig egendom utanför bostaden.

Välja försäkringsbelopp

Ofta måste du själv uppge ett värde på din samlade egendom när du skaffar en hemförsäkring, men hos vissa försäkringsbolag kan du välja mellan olika fasta försäkringsbelopp.

Stöldbegärlig egendom

Som stöldbegärlig egendom räknas bland annat smycken, mobiltelefoner, datorer och klockor. För att du ska få ersättning för sådana saker krävs ofta att du har uppfyllt särskilda aktsamhetskrav. Stöldbegärlig egendom utanför bostaden ersätts som regel inte, om du inte har en särskild tilläggsförsäkring (oturs-/drulleförsäkring), alternativt en utökad hemförsäkring där det skyddet redan ingår.

Ersättningsboende och andra merkostnader

Skulle du drabbas av en brand- eller vattenskada så att din bostad måste renoveras, kan du få ersättning för så kallade merkostnader. Merkostnader kan till exempel vara att du måste äta på restaurang för att det inte går att laga mat i ditt kök. Eller att du måste bo någon annanstans medan renoveringen pågår och får extrakostnader för det.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå