Ansvarsskydd

Om du blir krävd på ersättning från någon som anser att du orsakat honom eller henne en skada kan du få hjälp ur ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Om du anses vara vållande kan försäkringsbolaget betala ersättning till den som drabbats av skadan.

I alla hemförsäkringar ingår ett ansvarsskydd som du kan använda dig av om du får ett skadeståndskrav från någon. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Visar det sig att du är vållande och själva händelsen omfattas av försäkringsvillkoren betalar ditt försäkringsbolag ut ersättning till den som kräver dig. Om du i stället inte anses som vållande till skadan så håller försäkringsbolaget emot kravet och du behöver inte heller ersätta den som kräver dig.

När kan ansvarsskyddet användas

Ansvarsskyddet kan användas då du hålls ansvarig för en skada när till exempel ett handfat har gått sönder i en hyreslägenhet, vattenskada har drabbat grannar och fastighetsägare eller din hund har orsakat bitskador.

Ansvarsskyddet skiljer sig från andra försäkringsskydd på så sätt att det är tre parter inblandade. Det är du själv som får ett krav, den som kräver dig på ersättning och ditt försäkringsbolag som utreder skadeståndsskyldigheten.

Läs också

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå