Grundskydd och tillägg

Att en hemförsäkring kan ge ersättning om dina saker blir stulna eller skadade känner de flesta till. Men att alla hemförsäkringar också innehåller andra delar, som t ex ett reseskydd, ett överfallsskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd) är det färre som vet.

Hemförsäkringar är mer lika än olika vad gäller innehåll. Det som skiljer dem åt är framför allt hur bolagen ersätter olika händelser inom de olika försäkrade händelserna. Vissa bolag ersätter många händelser i en färdig produkt, andra tycker i stället att du kan välja en mer bantad produkt som grund och därefter välja olika tillägg till grundprodukten. 

I en del bolag ska du också välja ett försäkringsbelopp och det ska motsvara värdet på alla dina saker vid en totalskada, låt säga om ditt hem brinner ner.

Vad som ingår och inte i olika försäkringar och vilka ersättningar du kan få från bolagen kan du se under fliken jämför hemförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå