2017-01-11

Nya regler för bolån

Den 1 januari infördes flera nya regler om bolån i konsumentkreditlagen. Om du tar ett nytt bolån måste till exempel banken eller låneförmedlaren ge dig ett faktablad om lånet och en amorteringsplan. En annan nyhet är att de inte kan kräva att du ska vara så kallad helkund för att du ska få lånet och att de ska redovisa vilka faktorer som ligger till grund för den ränta de erbjuder dig.

En nyhet om bolån i konsumentkreditlagen är att den som ansöker om ett bolån ska få ett särskilt EU-faktablad om lånet. Uppgifterna ska vara individuellt anpassade till låntagarens lånebehov och ekonomi och bygga på åtminstone en preliminär kreditprövning. Faktabladet ska bland annat innehålla uppgifter om räntesats, avgifter, amorteringar och villkor för att förtidslösa lånet.

- När du ansöker om ett bolån ska banken föra en diskussion med dig om amortering och överlämna ett förslag till en individuell amorteringsplan, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. De ska sedan förklara hur olika amorteringsalternativ påverkar skulden genom att till exempel visa hur den minskar genom amorteringarna och hur det påverkar kommande räntebetalningar, fortsätter hon.

Bindande erbjudande

När banken beviljat lånet ska du få ett bindande erbjudande om lånet. Du ska ha minst sju dagar på dig att överväga erbjudandet. Tanken med betänketiden är att du ska få en möjlighet att bedöma villkoren och kanske jämföra med erbjudanden från en eller flera andra banker.

Förbud mot kopplingsförbehåll

- Det är inte tillåtet att kräva att låntagaren ska bli "helkund" eller köpa andra tjänster för att få lånet, förklarar Eva Lindström. Däremot får banken ha paketerbjudanden så länge det går att få enbart bolånet utan några sidotjänster. Banken får erbjuda bättre ränta i paketerbjudandet, men då ska det också framgå vilken ränta låntagaren skulle få utan "paketet".

Förklaring till din ränta

- Du ska få en förklaring till hur banken har bestämt den ränta som de erbjuder, tillägger Ulf Rydstedt, också han jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Banken ska redovisa sina snitträntor de senaste tolv månaderna för den räntebindningstid som du får erbjudande om och de ska redovisa sina egna finansieringskostnader och vilka faktorer som avgjort den ränta som du erbjuds. Sådana faktorer kan vara din ekonomi, hur stort lånet är, din belåningsgrad och värdet på bostaden, avslutar Ulf Rydstedt

Kvalitetskrav på rådgivning

Om banken eller förmedlaren erbjuder rådgivning om bolån ska rådgivningen följa vissa kvalitetskrav. Rådgivningen ska grunda sig på låntagarens behov, ekonomi och personliga förhållanden och den ska dokumenteras.

Läs mer om bolån.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå