Pensionsguiden

Om privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar är ett bundet sparande och ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller är egenföretagare. För alla andra är det inte förmånligt att sätta in mer pengar, eftersom det sen den 1 januari 2016 inte längre är möjligt att göra skatteavdrag för sparandet. Men även om du inte sätter in nya pengar till din privata pensionsförsäkring är det viktigt att se över ditt sparande. Pensionsguiden hjälper dig att jämföra avgifter och villkor. Du kan också se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Privata pensionsförsäkringar har varit ett avdragsgillt pensionssparande som funnits under lång tid. Avdragsrättens storlek har under åren sänkts och slopades till stor del 1 januari 2016, vilket gör att det för de allra flesta inte är förmånligt att sätta in mer pengar.

Du som inte har någon tjänstepension i din anställning eller är egenföretagare kan dock fortsätta att göra avdrag i deklarationen för motsvarande 35 procent av din inkomst från en näringsverksamhet eller från din lön - upp till maximalt 10 prisbasbelopp. Läs mer på Skatteverket.se

Undvik dubbelbeskattning - sätt inte in mer pengar

De allra flesta ska sluta att spara i privat pensionsförsäkring för att undvika att bli dubbelbeskattade. Du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för det belopp som du sätter in, men ändå kommer att få betala inkomstskatt på det beloppet när du tar ut pensionen.

Många försäkringsbolag har slutat att sälja nya privata pensionsförsäkringar. Har du däremot en privat pensionsförsäkring i ett sådant bolag sen tidigare, fortsätter ditt pensionskapital att förvaltas av försäkringsbolaget. Försäkringen läggs då i ett s k fribrev.

Privata pensionsförsäkringar är ett bundet pensionssparande

Privata pensionsförsäkringar är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från försäkringen får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningarna sker enligt villkoren i din pensionsförsäkring men utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Ångerrätt vid distansavtal

Har du tecknat privat pensionsförsäkring på distans har du 30 dagars ångerrätt. Läs mer om distansavtal 

Vad kostar din privata pensionsförsäkring? 

I beräkningsfunktionen Jämförpris kan du se vad olika privata pensionsförsäkringar kostar i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald. Du kan också se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat. I vår jämförelse av privata pensionsförsäkringar kan du till exempel se mer i detalj hur olika avgifter är konstruerade. 

Gäller insättningsgarantin?

Sparande i privat pensionsförsäkring omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller av det statliga investerarskyddet. Läs mer på Finansinspektionens webbplats, fi.se.

Hur placeras sparandet?

Du kan välja att spara i fondförsäkring, depåförsäkring eller traditionell försäkring. I en traditionell pensionsförsäkring sköter försäkringsbolaget  förvaltningen och du får någon slags garanti på ditt sparande. I en fondförsäkring väljer du själv fonder som pengarna ska placeras i. I en depåförsäkring kan du placera i fonder, aktier eller andra värdepapper. Vanligtvis ingår inte någon garanti i fondförsäkring och depåförsäkring. 

Flytta din privata pensionsförsäkring

Flytträtt innebär att du får flytta kapitalet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten. Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta, framförallt om du har en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring.

För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter det att försäkringen tecknades. Läs mer i Checklista - flytta privat pensionsförsäkring

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå