Distansavtal och ångerrätt för finansiella tjänster

Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet; det gäller även de flesta finansiella produkter och tjänster. Från och med den 1 september 2018 krävs att du skriver under ett avtal för att det ska vara giltigt när en telefonförsäljare har ringt upp.

Om du köper något av ett företag som säljer sina produkter eller tjänster på gator och torg, till exempel i ett köpcentrum, i ett marknadsstånd eller när du handlar av en säljare som besöker ditt hem, ingår du ett "avtal utanför affärslokaler". Vid distansavtal eller avtal utanför affärslokaler har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Samma ångerrätt gäller också för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster och krediter.

Krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Det är fortfarande möjligt att ingå muntliga distansavtal om du till exempel själv har ringt upp ett företag. Däremot är det från och med den 1 september 2018 inte tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning när ett företag på eget initiativ kontaktar dig.

Om telefonkontakten leder till att du vill ingå ett avtal ska företaget bekräfta sitt anbud i någon läsbar och varaktig form. Och för att avtalet ska bli giltigt krävs det att du godkänner det skriftligt. Godkännandet kan även vara elektroniskt, till exempel via ditt BankID eller någon annan typ av e-legitimation eller via e-post eller sms.

Om företaget levererar varor eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte betalningsskyldig för dem.

Förbud mot telefonförsäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Ett avtal som ändå har ingåtts via telefon är ogiltigt. Om du har gjort det är du inte skyldig att betala för några tjänster eller produkter. Reglerna om det här förbudet står i lagen - Socialförsäkringsbalken, 64 kap 46§.

Att tänka på

  • Du har 14 dagars ångerrätt
  • Ångerrätt gäller inte för bolån
  • Ångerrätt gäller inte för vissa typer av finansiella instrument

Finansiella tjänster utan ångerrätt

Var uppmärksam på att du inte har ångerrätt på alla finansiella tjänster. Om du köper en finansiell tjänst som är löpande, exempelvis en värdepappersdepå, är det bara det inledande avtalet som omfattas av ångerrätten. Däremot har du inte ångerrätt på tjänsterna inom ramen för det inledande avtalet.

Exempel på finansiella tjänster utan ångerrätt

För vissa typer av finansiella tjänster finns ingen ångerrätt. Om priset eller värdet på den finansiella tjänsten eller det finansiella instrumentet beror på svängningar på finansmarknaden som företaget inte kan påverka, gäller inte någon ångerrätt.

Exempel på finansiella  tjänster där du inte har ångerrätt är: noterade värdepapper, exempelvis aktier, fondandelar, utländsk valuta, penningmarknadsinstrument, till exempel derivat och terminer.

Undantag vid lågt värde

Ett annat undantag gäller när du ingår ett avtal utanför affärslokaler (till exempel vid ett stånd i ett köpcentrum) och priset för tjänsten är under 400 kronor eller omfattas av konsumentkreditlagen. Då har du inte ångerrätt enligt lagen om distansavtal eller avtal utanför affärslokaler.

Bolån

Du har inte heller någon ångerrätt på bolån. Med bolån menas lån där en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt lämnas som säkerhet för lånet. Även om du inte har ångerrätt på ett bolån har du alltid rätt att lösa lånet i förtid. Är räntan bunden när du förtidslöser lånet kan du få betala så kallad ränteskillnadsersättning till banken.

 

Vanliga frågor

Läs också om