Distansavtal och ångerrätt för finansiella tjänster

Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet; det gäller även de flesta finansiella produkter och tjänster. Från och med den 1 september 2018 krävs att du skriver under ett avtal för att det ska vara giltigt när en telefonförsäljare har ringt upp.

Om du köper något av ett företag som säljer sina produkter eller tjänster på gator och torg, till exempel i ett köpcentrum, i ett marknadsstånd eller när du handlar av en säljare som besöker ditt hem, ingår du ett "avtal utanför affärslokaler". Vid distansavtal eller avtal utanför affärslokaler har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Samma ångerrätt gäller också för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster och krediter.

Krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Det är fortfarande möjligt att ingå muntliga distansavtal om du till exempel själv har ringt upp ett företag. Däremot är det från och med den 1 september 2018 inte tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning när ett företag på eget initiativ kontaktar dig.

Om telefonkontakten leder till att du vill ingå ett avtal ska företaget bekräfta sitt anbud i någon läsbar och varaktig form. Och för att avtalet ska bli giltigt krävs det att du godkänner det skriftligt. Godkännandet kan även vara elektroniskt, till exempel via ditt BankID eller någon annan typ av e-legitimation eller via e-post eller sms.

Om företaget levererar varor eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte betalningsskyldig för dem.

Förbud mot telefonförsäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Ett avtal som ändå har ingåtts via telefon är ogiltigt. Om du har gjort det är du inte skyldig att betala för några tjänster eller produkter. Reglerna om det här förbudet står i lagen - Socialförsäkringsbalken, 64 kap 46§.

Att tänka på

  • Du har 14 dagars ångerrätt
  • Ångerrätt gäller inte för bolån
  • Ångerrätt gäller inte för vissa typer av finansiella instrument

Ångerrätt - även för vissa finansiella tjänster

Som konsument har du rätt att ångra ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler. Du behöver inte ange någon orsak till varför du ångrar dig. Samma ångerrätt gäller också för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster och krediter.

När du har meddelat företaget att du har ångrat dig är du inte längre bunden av avtalet. Du ska som regel inte drabbas av några merkostnader i samband med att du ångrar ditt köp men företaget kan ha rätt till viss ersättning för tjänsten fram till dess du ångrade dig.

Kontakt och dokumentation

I samband med ett köp på distans så ska företaget tillhandahålla dig ett formulär som kan användas för att utöva ångerrätten. Men du kan även meddela företaget på annat sätt, till exempel via mail eller telefon.

När du meddelar företaget att du ångrar ditt köp är det viktigt att du själv dokumenterar att du varit i kontakt med företaget. Använder du mail för att kontakta företaget är det bra om du sparar en kopia på mailet.

14 dagars ångerrätt

Vid distansavtal eller avtal utanför affärslokaler har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Samma ångerrätt gäller också för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster och krediter.

Ångerrätt för krediter
30 dagars ångerrätt för livförsäkringar och IPS 
Ingen ångerrätt på vissa försäkringar
Så lång tid har du på dig att ångra ett avtal
Vad händer när jag ångrar avtalet
Efter att du ångrat dig

Vanliga frågor

Läs också om