Vad påverkar pensionens storlek?

Hur hög din pension blir beror bland annat på vad du tjänar och hur många år du arbetar. Den påverkas också av vilken tjänstepension du har och hur den förvaltas, liksom om du har ett eget sparande och vad du betalar i avgifter.

Hur mycket får jag i pension? Det är den vanligaste pensionsfrågan. Men det finns inget enkelt svar. Det beror på att du får pension från flera håll, allmän pension från staten, tjänstepension från dina arbetsgivare och eventuellt pension från eget sparande. Sedan finns det andra faktorer som påverkar: hur länge du kommer att arbeta, vilken inkomst du har, hur ditt pensionskapital förvaltas och vilka avgifter du betalar.

Vad påverkar den allmänna pensionens storlek?

Den allmänna pensionen får du av staten. Den består av inkomstpension, premiepension och en garantipension. Det som påverkar hur stor din allmänna pension kommer att bli är dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för inkomster upp till 571 500 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp år 2024).

Inkomstpension
Premiepension
Garantipension

Vad påverkar tjänstepension och privat pensionsförsäkring?

Tjänstepensionen är en pension som din arbetsgivaren betalar för din räkning. För många blir tjänstepensionen en stor del av den totala pensionen. Du kan utöka din totala pension om du har en privat pensionsförsäkring. Privat pensionsförsäkring är ett bundet sparande som numera bara ett alternativ för dig som helt saknar pensionsrätt i din anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet. Många har däremot kvar en privat pensionsförsäkring eftersom det tidigare var skattegynnat för fler. Faktorer som har stor påverkan på hur stor din pension från privat- och tjänstepensionsförsäkring kommer att bli är bland annat förvaltningsform, avgifter och efterlevandeskydd.

Förvaltning och avkastning
Avgifter
Efterlevandeskydd
Livslängdsantagande
Prognosränta
Kollektivavtalet
Antal år du jobbar och din lön

Vad påverkar individuellt sparande till pension - IPS?

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet sparande som numera bara ett alternativ för dig som helt saknar pensionsrätt i din anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet.  Många har däremot kvar IPS eftersom det tidigare var skattegynnat för fler.

Avgifter
Placeringsform och avkastning

Påverka ditt eget sparande till pension

För några år sedan togs avdragsrätten bort för det bundna pensionssparandet för de allra flesta. Om du vill spara till tiden som pensionär finns det många olika sätt att spara själv. Allt från vanligt sparkonto, aktier och fonder, investeringssparkonton (ISK) till kapitalförsäkringar.

Gör en prognos

På minpension.se finns en samlad pensionsinformation för alla som tjänar in pension i Sverige. Där kan du göra en prognos över hur stor din framtida pension kan bli. Tjänsten är kostnadsfri och är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Vanliga frågor

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex


De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt orange kuvert eller på minpension.se får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

Du kan göra en egen prognos för din pension på www.minpension.se

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta av dem som arbetar har en tjänstepension (ca 90%). Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.  Du kan också se vilka tjänstepensioner du har på minpension.se.

Påverkar försäkringsbolagets antagande om hur länge vi lever hur mycket jag får ut från min pensionsförsäkring?

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.
Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

Ett annat bolag, som har ett livslängdsantagande som är 20 år för en 65-åring, skulle betala ut ca 50 000 kronor per år – dvs 25 procent mer.