Pensionsguiden

Om allmän pension

Alla som har arbetat och bott i Sverige kommer att få pension från staten. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.

Hur stor allmän pension du kommer att få beror på vilka inkomster du haft under ditt yrkesverksamma liv. Även arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning kan räknas som pensionsgrundande inkomst.

Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för en pensionsgrundande inkomst på 501 000 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp, 2020).

Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad pensionsgrundande inkomst är.

Den allmänna pensionen består av

  • Inkomstpension är den största delen av den allmänna pensionen. Varje år betalas det in 16 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp in till din allmänna pension.
  • Premiepension är också en inkomstgrundad pension. Inbetalningarna till premiepensionen är 2,5 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Premiepensionen får du placera själv i fonder. Hur stor premiepension du sedan får beror på hur mycket som betalas in och hur de fonder du valt har utvecklats.
  • Garantipension är ett grundskydd för personer med låg eller ingen inkomst. Full garantipension är 7 690 kronor per månad för den som är gift och 8 597 kronor per månad för den som är ogift  (avser full garantipension 2020).

Tilläggspension

Är du född mellan 1938 och 1953 omfattas du också av en tilläggspension. Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen. Den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet. För dig som är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt av garantipension.

Jämför utbetalning

I Pensionsguiden  kan du se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett givet pensionskapital. Den allmänna pensionen betalas alltid ut livsvarigt. I jämförelsen framgår också vilka livslängdsantaganden och prognosräntor som myndigheten använder.

Pensionsmyndigheten ansvarar för och besvarar frågor om den allmänna pensionen.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå