Skilsmässa eller separation – svar om bank och försäkring

Är du gift och ska skiljas? Eller är du sambo och ska separera? Vi är jurister som kan svara på frågor om bank och försäkring. 

Här hittar du information som kan bli aktuell när du ska skiljas eller separera; om bolån, konton, barn, gemensam egendom och försäkringar.

Om du är i behov av information om till exempel hur du ansöker om äktenskapsskillnad, hur du gör en bodelning eller har vårdnadsfrågor kan det vara bra att kontakta en familjerättsjurist.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden om Bank- och försäkringsfrågor vid skilsmässan

Att tänka på

Konton, kort, försäkringar och pension efter en skilsmässa eller separation

Om ni vill säga upp gemensamma konton måste ni själva kontakta banken. Detsamma gäller om ni vill återkalla fullmakter. Se över era försäkringsskydd och ändra eventuellt vem som ska få ersättning från en livförsäkring eller tjänstepension.

Har ni gemensamma konton? Vill ni avsluta dem? Bankerna kan ha olika rutiner för det.

Avsluta gemensamma konton och fullmakter

Vissa banker kräver att ni kommer in tillsammans och avslutar kontot medan andra banker godtar att ni kommer och avslutar kontot var för sig. Vad som gäller för just ert gemensamma konto kan ni hitta i avtalsvillkoren. Ni kan också vända er till banken för att få svar på deras rutiner.

Om ni har gemensamma konton - betalkonton eller sparkonton - eller har haft fullmakt i banken för den andre, måste ni meddela banken det och återkalla fullmakterna. Det är inte alltid möjligt för en part att ensam avsluta ett gemensamt konto. Kontakta banken för att höra hur ni ska gå till väga.

Säga upp gemensamma kort

Om ni har gemensamma bank- eller kreditkort måste ni också själva kontakta banken eller kreditgivaren och säga upp dem. 

Är du medförsäkrad i din partners gruppförsäkring?

Om någon av er har varit medförsäkrad i den andres gruppförsäkring - till exempel i en sjuk- eller olycksfallsförsäkring via en anställning eller ett medlemskap - bör ni kontrollera med försäkringsbolaget vad som händer med försäkringsskyddet efter en separation eller skilsmässa.

En sådan försäkring upphör vanligtvis att gälla för den medförsäkrade. Den medförsäkrade bör i stället teckna en separat försäkring för att få ett likvärdigt skydd. Försäkringsskyddet brukar inte upphöra direkt. Den medförsäkrade har normalt ett så kallat efterskydd i tre månader. Men det slutar gälla den dag den medförsäkrade tecknat en ny försäkring med samma försäkringsskydd. 

Livförsäkring efter en skilsmässa eller separation 

Om ni har livförsäkringar och varandra som förmånstagare bör ni kontrollera med ert försäkringsbolag hur försäkringen påverkas av er skilsmässa eller separation.

Om försäkringen har ett så kallat generellt förmånstagarförordnande är praxis att förmånstagaren är make, maka eller sambo i första hand, därefter arvingar. Normalt upphör ett sådant förordnande till maken eller makan att gälla vid skilsmässa, om det inte står något annat i förordnandet. Detsamma gäller sambon när samboskapet upphör. Det är dock viktigt att ta reda på vad som gäller just din försäkring.

Om förmånstagaren däremot är namngiven står den namngivna personen oftast kvar som förmånstagare även efter en skilsmässa eller separation. Om man inte längre vill att den före detta partnern ska vara förmånstagare måste ni aktivt kontakta försäkringsbolaget och ändra i förordnandet. Gemensamma barns förmånstagarrätt påverkas normalt inte av skilsmässa eller separation. Läs mer på sidan Behovet av livförsäkring.

Vem får din tjänstepension?

Om du får ändrade familjeförhållanden kan det vara bra att se över om du behöver ett återbetalningsskydd i din tjänstepension eller inte. Om du redan har ett återbetalningsskydd vid en skilsmässa eller separation bör du se efter vilka som är förmånstagare och eventuellt anmäla en ändring till ditt försäkringsbolag. Du kan ändra i vilken ordning din familj får pengarna. Det gör du genom att skicka in ett så kallat förmånstagarförordnande. Läs mer om förmånstagare.

Ändra autogiro eller stående överföring

Se över vilka räkningar ni betalar via autogiro och e-faktura. Säg upp dem eller uppdatera betalningsmottagarna med nya uppgifter. Läs mer om stoppa och återkalla autogiro.

Vanliga frågor

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.

 

Följer mina autogiron med när jag byter bank?

Nej, men om du meddelar din nya bank så hjälper de dig att föra över dem.

Vilka omfattas av reseskyddet?

Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.