Skilsmässa eller separation – svar om bank och försäkring

Är du gift och ska skiljas? Eller är du sambo och ska separera? Vi är jurister som kan svara på frågor om bank och försäkring. 

Här hittar du information som kan bli aktuell när du ska skiljas eller separera; om bolån, konton, barn, gemensam egendom och försäkringar.

Om du är i behov av information om till exempel hur du ansöker om äktenskapsskillnad, hur du gör en bodelning eller har vårdnadsfrågor kan det vara bra att kontakta en familjerättsjurist.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden om Bank- och försäkringsfrågor vid skilsmässan

Att tänka på

Barnens konton och försäkringsskydd efter en separation eller skilsmässa

Vem ska ha tillgång till barnens konton efter separationen? Ska barnen bo på flera håll? Kontrollera att hemförsäkringen gäller oavsett hos vilken förälder barnen bor.

Har ni barn som har sparande i sina egna namn när ni ska separera? Då behöver ni kontrollera avtalsvillkoren och reglera vem som ska få ha tillgång till deras konton. Om bankens villkor innehåller en bestämmelse om att båda vårdnadshavarna gemensamt ska disponera barnens konton, det vill säga ta ut och sätta in pengar, kan ni behöva ändra det om ni vill ha det på ett annat sätt. Läs mer om att förvalta barns tillgångar.

Barnförsäkring efter en separation eller skilsmässa

Om ni har barnförsäkringar till era barn kan det vara bra att veta till vilket konto en eventuell ersättning kommer att betalas ut och vem som får information om försäkringen.

Vem får ersättningen från barnförsäkringen efter en separation eller skilsmässa?

Det framgår av försäkringsvillkoren till vem ersättningen från en barnförsäkring betalas ut. Vanligtvis gäller följande:

  • Om den försäkrade är myndig sätts ersättningen givetvis in på den försäkrades konto.
  • Om den försäkrade är omyndig och ersättningen överstiger ett prisbasbelopp vid utbetalningstillfället, ska den sättas in på ett konto med överförmyndarspärr.
  • Övriga ersättningar betalas ut till den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma ställe som den försäkrade, om det inte står något annat. Vårdersättning brukar betalas ut till den vårdnadshavare som är mottagare av försäkringskassans vårdbidrag.

Information om barnförsäkringen efter en separation eller skilsmässa

Information om barnförsäkringen lämnas normalt endast till försäkringstagaren (den som har tecknat försäkringen). Det kan innebära att den förälder som inte är försäkringstagare inte får insyn i sitt barns försäkringsskydd. Om premierna inte blir betalda och försäkringsbolaget säger upp försäkringen kan den ena föräldern riskera att inte få kännedom om det. Se därför till att ni har en bra överenskommelse om ansvaret och kommunikationen om barnets försäkring.

Hemförsäkring för barn som bor växelvis 

Efter en separation är det vanligt att barn under 18 år flyttar mellan sina föräldrar varannan vecka. Ofta är barnen täckta av den hemförsäkring som finns där de vistas för tillfället. Det spelar ingen roll om båda är vårdnadshavare till barnen eller om den ena är vårdnadshavare och den andre har umgängesrätt. 

Några försäkringsbolag kräver emellertid att alla som ska omfattas av samma hemförsäkring är namngivna på försäkringsbrevet. Kontrollera därför med era försäkringsbolag om ni även ska namnge era barn under 18 år på försäkringsbrevet, så att ni säkert vet att era barn är försäkrade oavsett hos vem av er de bor. I vår jämförelse av hemförsäkringar står det villka bolag som kräver namn på försäkringsbrevet. 

Det är viktigt att varken egendomsskyddet eller rese-, ansvars-, rätts- och överfallsskyddet i hemförsäkringen bryts i någon av hemförsäkringarna. Vid en skada vill försäkringsbolagen ofta undersöka om barnet kan täckas av den andre vårdnadshavarens hemförsäkring.

Läs mer om hemförsäkring och växelvis boende.

Tvist om barnen - rättsskyddet kan användas efter karenstid

Kommer du inte överens om barnens boende, umgänge eller vårdnad med den andre parten kan du behöva ta hjälp av ett ombud.

Alla hemförsäkringar har ett rättskydd som kan ersätta advokatkostnader i bland annat vissa familjerättsliga tvister, som regel tvister om barns boende, umgänge och vårdnad.

Maxersättningen varierar dock beroende på försäkring och bolag mellan 142 000 och 400 000 kr och det är alltid en självrisk som du får betala på 20-25 procent. 

Det är vidare en karenstid på 1 år (i ett bolag 2 år) efter äktenskapets eller samboskapets upphörande (i ett par bolag efter beslut/överenskommelse i samband med upphörandet). 

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se skillnader i olika försäkringars rättsskydd

Vanliga frågor

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.

 

Följer mina autogiron med när jag byter bank?

Nej, men om du meddelar din nya bank så hjälper de dig att föra över dem.

Vilka omfattas av reseskyddet?

Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.