Olika typer av lån

Det finns det många lånetyper, till exempel privatlån, blancolån, billån eller medlemslån. De här lånen har ofta högre ränta än bolån eftersom långivaren har sämre eller ingen säkerhet alls för lånet. Den effektiva räntan för snabblån kan bli flera hundra procent!

Oftast är det rörlig ränta på konsumtionslån och räntan kan alltså förändras över tiden. Men långivaren får bara höja räntan under vissa förutsättningar.

Vad är den effektiva räntan?

Förutom räntan tar långivaren ofta ut avgifter för lånet. Det är därför viktigt att du tar reda på den effektiva räntan. Den visar den totala kostnaden för lånet, inklusive alla avgifter och kan användas för att jämföra vad lånet skulle kosta dig hos olika långivare.

Kontraktsränta när du tar ut lånet efter hand

Utbetalningen av lånet kan vara upplagd på olika sätt. Du kan till exempel få lånesumman utbetald till ditt konto vid ett bestämt tillfälle eller så kan du ta ut lånesumman efter hand när du behöver pengarna. På sådana lån betalar du, förutom den vanliga räntan och avgifter, också kontraktsränta. Kontraktsräntan är en viss procentsats av det beviljade låneutrymmet som du betalar oavsett om du utnyttjar låneutrymmet eller inte.

Kreditprövning måste göras

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna, alltså även för SMS-lån och andra snabblån, liksom för räntefria kontokrediter. Kreditprövning görs då du tar ett lån för första gången men även om du senare vill utöka lånet väsentligt. I allmänhet anses en ökning med mer än tio procent vara väsentlig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå