Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador. Du kan även välja att investera i en eller flera fonder med en hållbarhetsstrategi. 

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom boendeförsäkringar och bilförsäkringar.

Hållbara försäkringar

Konsumenternas Försäkringsbolag har jämfört hur olika försäkringsbolag som erbjuder boendeförsäkringar och bilförsäkringar arbetar med hållbarhet.

För att göra ett medvetet val av försäkring kan du jämföra hur långt försäkringsbolagen har kommit i sitt hållbarhetsarbete. Du kan också se hur du belönas om du själv bidrar till att minska risken för skador och negativ miljöpåverkan.

Så hållbara är boendeförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört hur 10 sakförsäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar, villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar arbetar med hållbarhet. Försäkringsbolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna. De får bland annat besvara följande frågor:

Får era kunder rabatt på försäkringen eller någon förmån om de installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm?

Erbjuder ni tjänster och information om skadeförebyggande åtgärder?

Hur investerar försäkringsbolaget kundernas premier?

Till vår jämförelse av hållbarhet inom hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring.

Så hållbara är bilförsäkringarna

Konsumenternas Försäkringsbyrå har hämtat in uppgifter från 15 försäkringsbolag som säljer bilförsäkringar. Försäkringsbolagen har fått besvara följande frågor:

Ställer försäkringsbolaget egna miljökrav på verkstäder som de anlitar?

Kontrollerar försäkringsbolaget att verkstäderna följer bolagets miljökrav?

Vilka krav ställer försäkringsbolaget på verkstäderna när det gäller begagnade bildelar?

Får du en miljöbil när du har rätt till hyrbil?

Får du premierabatt om du har en miljöbil?

Informerar försäkringsbolaget om skadeförebyggande åtgärder på sin webbplats?

Till jämförelsen: Hur hållbar är bilförsäkringen?