Jämför fritidshusförsäkringar

Jämför hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet. Du kan till exempel jämföra hur bolagen hanterar skador och hur de belönar husägare som vidtar åtgärder för att minskar risken för skador.

Så hållbara är fritidshusförsäkringarna

Vi har jämfört hur 10 sakförsäkringsbolag som erbjuder fritidshusförsäkringar arbetar med hållbarhet. Bolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna. De får bland annat besvara följande frågor:

Får du rabatt på försäkringen eller någon förmån om du installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm?

Erbjuder ditt försäkringsbolag tjänster och information om skadeförebyggande åtgärder?

Hur investerar försäkringsbolaget din premie?

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring. Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.