Jämför bilförsäkringar

Jämför hur försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar arbetar med hållbarhet. Du kan till exempel jämföra hur bolagen reparerar skador och vilka miljökrav de ställer på verkstäder som de anlitar.

Så hållbara är bilförsäkringarna

Jämförelsen visar hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor inom miljö i sina bilförsäkringar. Genom att till exempel reparera skador (som att banka ut bucklor) och att använda begagnade bildelar i stället för nya, kan utsläppen av växthusgaser minska väsentligt. Konsumenternas Försäkringsbyrå har hämtat in uppgifter från 15 försäkringsbolag som säljer bilförsäkringar. Försäkringsbolagen har fått besvara följande frågor:

  • Ställer försäkringsbolaget egna miljökrav på verkstäder som de anlitar?
  • Kontrollerar försäkringsbolaget att verkstäderna följer bolagets miljökrav?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget på verkstäderna när det gäller begagnade bildelar?
  • Får du en miljöbil när du har rätt till hyrbil?
  • Får du premierabatt om du har en miljöbil?
  • Informerar försäkringsbolaget om skadeförebyggande åtgärder på sin webbplats?

Hållbarhetsjämförelsen är ett komplement till vår mer utförliga jämförelse av bilförsäkringar där vi utgår från försäkringsvillkoren och analyserar innehållet i de vanligaste försäkringarna på marknaden. Läs om vad som ingår i en bilförsäkring och om att välja bilförsäkring.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss