Jämför villaförsäkringar

Jämför försäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Du kan till exempel jämföra hur bolagen hanterar skador och hur de hjälper husägare att minska risken för skador.

Så hållbara är villaförsäkringarna

Vi har jämfört hur 10 försäkringsbolag som erbjuder villaförsäkringar arbetar med hållbarhet. Bolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna. De får bland annat fått besvara följande frågor:

Hur länge gäller försäkringen på en solcellsanläggning?

Erbjuder försäkringsbolaget återkommande besiktning av din villa?

Hur investerar försäkringsbolaget din premie?

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring. Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.