Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador. Du kan även välja att investera i en eller flera fonder med en hållbarhetsstrategi. 

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom boendeförsäkringar och bilförsäkringar.

Vårt hållbarhetsarbete

Konsumententernas Försäkringsbyrå vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har en hållbarhetsansvarig som arbetar med att uppmärksamma dessa frågor. 

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val inom försäkring och pension. Vi uppmärksammar bland annat konsumenter på olika hållbarhetsaspekter som man kan ta hänsyn till när man väljer försäkring och på vikten av att förebygga skador.

Gammaldags mikrofon - symbol för poddavsnitt Lyssna på Försäkringspodden: Hållbarhet i försäkringar - lika viktigt som premier och villkor

Det händer också mycket på lagstiftningsområdet, som vi vill förmedla till konsumenter. Konsumenternas Försäkringsbyrå har en hållbarhetsansvarig, Peter Stark, som arbetar aktivt med våra hållbarhetsfrågor.

Vi fokuserar på hållbarhet genom att:

  • Vägleda konsumenter om vilka försäkringar som är viktiga.
  • Bevaka rätten till försäkring, så att de som vill kan försäkra sig.
  • Lyfta in hållbarhetsperspektivet i våra jämförelser av försäkringprodukter. Vi har tagit fram en jämförelse av hållbarhet i bilförsäkringar och en jämförelse av hållbarhet i boendeförsäkringar.
  • Bevaka och informera konsumenter om relevant lagstiftning.

Klimatpaktsambassadör under 2022

Inom ramen för EU:s klimatspakt var vår hållbarhetsansvarige utsedd till klimatpaktsambassadör. Uppdraget pågick under 2022.

Skadeförebyggande arbete i fokus