Jämför hemförsäkringar

Jämför hur försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar arbetar med hållbarhet. Du kan till exempel jämföra hur bolagen hanterar skador och hur de belönar kunder som minskar risken för skador.

Så hållbara är hemförsäkringarna

Vi har jämfört hur 10 försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar arbetar med hållbarhet. Bolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna. De får bland annat besvara följande frågor:

  • Får du rabatt på försäkringen eller någon förmån om du installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm?
  • Ser försäkringsbolagen till att skadade saker repareras och återvinns?
  • Hur investerar försäkringsbolaget din premie?

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss.