Hyresrätt

Bor du i hyresrätt behöver du en hemförsäkring som skydd för dina saker. En hemförsäkring är också bra att ha av andra anledningar, som att den innehåller ett reseskydd, ett ansvarsskydd och ett rättskydd. Reparationer och underhåll av lägenheten är hyresvärdens ansvar. Du behöver inte ha försäkringar som täcker det. Men om du skulle orsaka en stor skada och bli skadeståndsskyldig för detta, kan din hemförsäkring oftast ge ersättning om du får ett krav från hyresvärden.

För att få ett skydd för dina saker vid till exempel en brand eller en vattenskada behöver du en hemförsäkring. Har du bekostat fast inredning själv, som en spis eller ett badkar, gäller din hemförsäkring dessutom oftast för den. Hyresvärden ansvarar för all annan inredning som golv, väggar, tak och så vidare. Reparationer och underhåll av lägenheten är hyresvärdens ansvar.

Ersättningsskyldig?

Skulle du råka orsaka en brand- eller vattenskada kan du bli ersättningsskyldig. Men för det krävs att du på något sätt varit vårdslös. Har du själv råkat orsaka skadan kan du få ett krav emot dig från värden. Din hemförsäkring kan ersätta kravet från värden.

Hemförsäkring via hyresvärden eller facket?

Vanligast är att varje hyresgäst skaffar sin egen hemförsäkring. Tänk på att många större hyresvärdar har förhandlat fram en hemförsäkring som alla boende kan köpa. Exempelvis HSB, Svenska bostäder och Familjebostäder har sådana lösningar.

Är du medlem i ett fackförbund kan en hemförsäkring i vissa fall ingå i månadsavgiften, till exempel hos Kommunal eller Handels.