Värdera dina saker - rätt försäkringsbelopp

Förr fick man ofta uppge ett värde på sina saker när man tecknade en hemförsäkring. Numera är det vanligaste att du får välja ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr,
1 500 000 kr eller så kallat fullvärde. De flesta konsumenter slipper på det sättet att bli underförsäkrade, vilket är bra. Om du vill ha ett lägre eller mer exakt försäkringsbelopp får du oftast fråga särskilt efter det. Det enda skälet till att göra det är att det kan sänka din premie. Men välj inte ett lågt värde enbart för att sänka priset, då är blir du troligen underförsäkrad och din rätt till full ersättning för alla dina saker kan minska.

När du ska bestämma ditt försäkringsbelopp är det är alltid bra att om du göra en förteckning över på dina ägodelar och ta bilder. Om du blir bestulen eller råkar ut för att dina saker brinner upp eller skadas kan du då lättare visa vad det är som blivit stulet eller förstört. Då går skaderegleringen ofta smidigare.

Marknadsvärde

Vill du välja ett eget försäkringsbelopp ska du värdera dina saker och det är ett aktuellt marknadsvärde du ska försöka uppskatta. Efter en skadehändelse, till exempel en stöld eller brand, är det i princip marknadsvärdet precis före skadan du ska uppge som värde på det skadade. En begagnad soffa ska inte räknas som en ny soffa, utan som vad det skulle kosta att köpa en likvärdig på begagnatmarknaden.

Samma ekonomiska situation som före skadan

Huvudregeln är att du efter en skada ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Bolaget har rätt att avgöra om dina saker ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan egendom, samt var reparation och inköp ska göras. Du ska uppskatta värdet utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga dina personliga känslor sakerna. Observera att smycken ofta ersätts med visst belopp och genom du blir anvisad till en viss butik. Flera bolag har infört maxbelopp för smycken.

Värderingstabeller

Flera försäkringsbolag har tagit fram värderingstabeller för saker som till exempel mobiltelefoner, datorer, cyklar och hushållsmaskiner. Av tabellerna framgår ibland att du får ersättning med nypris om sakerna bara är ett eller ett par år gamla. Därefter sjunker värdet med jämna procentsatser per år. Tabellernas innehåll varierar mellan olika bolag. Tanken med tabellerna är att marknadsvärdet på den skadade egendomen inte ska behöva bestämmas vid varje skadehändelse.

Samlingar

Konst och antikviteter brukar ha ett bestående värde. De värderas till vad de skulle kosta hos konst- eller antikhandlare. För speciella samlingar gäller särskilda regler. Fotografier, egen film, hemsydda textilier, hobbymodeller och liknande värderas bara till vad det skulle kosta att återanskaffa råmaterialet.

Underförsäkrad?

Priset på din hemförsäkring bestäms bland annat av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men välj inte ett lågt värde för att sänka priset. Om du uppger ett alldeles för lågt värde kallas det att du är underförsäkrad. Då kan din rätt till ersättning minska. Om du till exempel har valt försäkringsbeloppet 300 000 kr för hela ditt hem men det är värt 600 000 kr och din TV blir stulen, har du bara rätt till ersättning för hälften av TV:ns värde.

Ta bilder och anteckna

Gör gärna en förteckning och ta bilder på alla dina möbler, prylar och föremål och på innehållet i garderober och köksskåp .Var extra noggrann med värdefulla föremål som smycken, samlingar, dyra möbler och exklusiva kläder eller matsilver. Notera stämplar, signaturer, mått och fabrikat. Anteckna gärna det du känner till av inköpsår och inköpspris med mera. Spara kvitton och garantier. Skaffa värderingsintyg för särskilt värdefulla föremål. Förvara sedan din förteckning, bilder etc på någon annan plats än hemma, till exempel i ett USB-minne på jobbet eller hos en släkting.

Både polisen och försäkringsbolagen lånar ut elektriska gravyrpennor och osynligt bläck. Du kan både hos stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen köpa en förpackning med Märk-DNA (kostar mellan 400 och 800 kr) som du kan märka allt värdefullt med.. Det är stöldavskräckande och gör det samtidigt mycket lättare för polisen att återlämna upphittat stöldgods.

Kontrollera ditt försäkringsbelopp

Värdet av det du har i ditt hem förändras. Det sjunker om du inte gjort några som helst nyanskaffningar, men troligare är att värdet stiger därför att du har köpt nya saker, ärvt eller fått presenter. Många försäkringsbolag kan visserligen höja försäkringsbeloppet varje år med konsumentprisindex – men det räcker inte alltid. Kontrollera att det försäkringsbelopp som står i ditt försäkringsbrev verkligen motsvarar hemmets totala värde.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå