Seniorlån

Seniorlån var en typ av lån som tidigare fanns hos banker och försäkringsbolag. Seniorlån erbjuds inte längre för nyteckning. Det finns däremot konsumenter som fortfarande har seniorlån som är aktiva.

Ett seniorlån är en lånetyp som påminner om det som numera kallas kapitalfrigöringskrediter. Seniorlån säljs inte längre.

Seniorlån med skulduppräkning

I ett seniorlån med konstruktionen skulduppräkning kunde du maximalt låna motsvarande 50 procent av marknadsvärdet på bostaden. 

Ett seniorlån med skulduppräkning var uppdelat i två delar. En del av lånet betalade banken ut och en annan del av lånet reserverade banken för framtida räntebetalningar. Fördelningen mellan vad som betalades ut och vad som reserverades till räntebetalningar berodde på lånets räntesats och löptid. Det gick att få lånet utbetalt antingen som en engångssumma, som utbetalningar varje månad eller som en kombination av en engångssumma och utbetalningar varje månad.

 

Film om seniorlån med skulduppräkning:

 Återbetalning

Om du har ett seniorlån med bestämd löptid måste du betala tillbaka lånet vid löptidens slut. Om banken anser att det finns ett belåningsbart utrymme kvar i din bostad så går det ansöka om att förnya lånet. Annars måste du förmodligen sälja bostaden för att betala lånet, om du inte har en "bo kvar-garanti" i dina villkor.

Seniorlån med försäkringslösning

I ett seniorlån med konstruktionen försäkringslösning kunde du maximalt låna motsvarande 60 procent av marknadsvärdet på bostaden. 

Ett seniorlån med försäkringslösning bestod av två delar, dels ett traditionellt bolån hos en bank, dels en kapitallivränta hos ett försäkringsbolag.

Bostadslån

När bolånet hade beviljats placerades hela eller delar av lånebeloppet i en kapitallivränta. En viss del av lånet kunde betalas ut som ett kontantbelopp. Låntagaren betalade ränta på lånet från dag ett, via autogiro från sitt bankkonto.

Kapitallivränta 

En kapitallivränta är en variant av en kapitalförsäkring. Från en kapitallivränta görs det periodiska utbetalningar i till exempel tio år.
Du får varje månad en utbetalning från kapitallivräntan som sätts in på ditt bankkonto. Utbetalningen ska dels räcka till att betala räntan för lånet, dels till att förstärka din ekonomi. Varje utbetalning medför att värdet i din kapitallivränta minskar i motsvarande grad. Vid avtalstidens slut är kapitallivräntan tömd på sitt kapital.

 

Film om seniorlån med försäkringslösning: 

 

Förvaltning

I en kapitallivränta kan låntagaren välja att placera pengarna på två sätt:

  • i så kallad traditionell förvaltning, där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder en viss lägsta avkastning
  • eller i en fondförsäkring där långivaren väljer mellan de fonder som försäkringsbolaget erbjuder.

Tio år - en viktig gräns

Efter 10 år avslutas kapitallivräntan. Om du inte löser ditt seniorlån måste du dels fortsätta att betala ränta, dels måste du också börja amortera.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå