Om lån till äldre

Äldre personer kan ha svårt att få låna pengar om de har en låg inkomst. Banken kan anse att till exempel en pensionär inte klarar av att betala räntor och amorteringar. Om du är i den situationen så finns det ett alternativt sätt att få lån. Det krävs att du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna. En kreditprövning bör göras även när det finns en säkerhet för lånet.

Kapitalfrigöringskredit

Om du vid en kreditprövning inte kan få ett vanligt bolån på grund av för låg inkomst men äger en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus så finns det ett annat lånealternativ. Det kallas för kapitalfrigöringskredit.

Lånet baseras på det obelånade värdet i bostaden

För att bevilja en kapitalfrigöringskredit behöver långivaren inte bedöma din återbetalningsförmåga utan kan i stället basera storleken på lånet på det obelånade värdet i bostaden.

Storleken på lånet ökar

I en kapitalfrigöringskredit betalar du inte räntan löpande utan den läggs ovanpå lånet under dess löptid. Du behöver heller inte amortera på lånet. Det gör att lånets storlek ökar med tiden.

Du betalar tillbaka när du säljer

Du betalar sedan tillbaka lånet när du säljer den bostad som du använt som säkerhet för lånet. Du blir dock aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd. 

I dag finns det två företag som erbjuder kapitalfrigöringskrediter till äldre personer.


Innan du ingår avtal

Innan du ingår ett avtal om en kapitalfrigöringskredit finns det några viktiga saker att tänka på: 

  • Läs igenom all information du får från långivaren, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något, 
  • Räntan på den här typen av lån är högre än på ett vanligt bolån,
  • Om du behöver lösa in ett bundet bolån när du tar det nya lånet kan du få betala ränteskillnadsersättning till gamla banken,
  • Den extra inkomst du får i och med lånet kan göra att du går miste om bostadstillägg. Du kan anses ha en lägre boendekostnad när du slipper betala räntan löpande. Kontrollera det med Pensionsmyndigheten.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå