Penningtvätt

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Är du politiskt aktiv? Det är frågor som konsumenter ofta möter i sina kontakter med banken. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade när de vill öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken måste måste ha tillräcklig med kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det arbetet ska anpassas till risken banken har för att deras system missbrukas.

 

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill vara kund i banken.
  • Banken får inte upprätthålla en affärsförbindelse om de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken ska göra – i stället ska nivån av risk bedömas.
  • Banken ska tillämpa striktare rutiner vid hög risk.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Definition av penningtvätt

Penningtvätt är en process som får olaglig egendom att verka vara legitimt förvärvad. Med andra ord, förtjänster från t.ex. bedrägeri, stöld, smuggling och droghandel byter skepnad och ser ut som om de är resultatet av hederligt arbete eller schysta affärer. Tack vare penningtvätten kan kriminella dra fördel av sina brott och använda pengarna i sitt dagliga liv utan att väcka misstankar.

Definition av finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering innebär att någon på något sätt stödjer terrorism ekonomiskt. Förutom att lämna direkta bidrag till terrorism kan det även innebära att någon samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

 

Penningtvättens olika faser

Penningtvätt beskrivas oftast som en process som delas in i tre olika faser: placering, skiktning och integrering.

Penningtvätt - placering
Penningtvätt - skiktning
Penningtvätt - integrering
Svårt att arbeta mot finansiering av terrorism