Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Penningtvätt

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Är du politiskt aktiv? Det är frågor som konsumenter ofta möter i sina kontakter med banken. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade när de vill öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken måste måste ha tillräcklig med kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det arbetet ska anpassas till risken banken har för att deras system missbrukas.

 

Att tänka på

  • Banken får inte upprätthålla en affärsförbindelse om de inte har tillräckligt kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Lagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken ska göra – istället beror det på nivån av risk.
  • Banken ska tillämpa striktare rutiner vid hög risk.
  • Du måste samarbeta med banken så att de kan få tillräcklig kundkännedom

Banken måste uppnå Kundkännedom

Lagen om penningtvätt ställer krav på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker, att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att  banken åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. 

Banken får helt enkelt inte vare sig gå in i avtal eller utföra enstaka transaktioner åt en kund om de inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Skulle en affärsförbindelse redan ha inletts så ska den avslutas om de inte uppnår tillräcklig kundkännedom.

Åtgärderna som verksamhetsutövaren ska vidta ska vara anpassade till den risk som kunden anses utgöra utifrån företagets riskbedömning av sin verksamhet. Om risken bedöms som låg till normal så ska företaget bara vidta grundläggande åtgärder, som är id-kontroll och frågor om affärens syfte och art. Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i ledningen i en internationell organisation. Du kan därför få frågor av banken om du är politisk aktiv.

 

Åtgärder för att uppnå kundkännedom

Åtgärderna som verksamhetsutövaren ska vidta ska vara anpassade till den risk som kunden anses utgöra utifrån företagets riskbedömning av sin verksamhet. Om risken bedöms som låg till normal så ska företaget bara vidta grundläggande åtgärder, som är id-kontroll och frågor om affärens syfte och art. Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i ledningen i en internationell organisation. Du kan därför få frågor av banken om du är politisk aktiv.

Anmäler misstänkt penningtvätt
Krav på godkända id-handlingar
Krav på beskrivning av syfte och art
Frågor trots att du redan är kund
Anledning till närmare granskning
Högre risk – skärpta åtgärder
Skillnader mellan bankerna