Pensionstips för alla åldrar

Vad kan du göra själv för att få en så bra ekonomi som möjligt som pensionär? Ju förr du förbereder dig, desto bättre kan pensionstiden bli ekonomiskt. Vänta inte in i det sista.

Om du tidigt i ditt arbetsliv skaffar dig kunskap om hur pensionen fungerar, hur du kan påverka den och har koll på din ekonomi i övrigt har du större möjligheter att få en bra och trygg ekonomi som pensionär.  I guiden Pensionstips för alla åldrar har vi samlat konkreta tips på hur du kan göra mer medvetna val inför din tid som pensionär. 

Att tänka på

  • Vänta inte in i det sista med att fundera över pensionstiden.
  • Se över tjänstepensionen och ditt eget sparande.
  • Se över dina kostnader och planera framåt.

Dags att gå i pension - eller ska du fortsätta att jobba?

Här tipsar vi om hur du kan förbättra dina förutsättningar för en högre pension och hur du kan planera inför uttag av pensionen.

Att fortsätta jobba ett eller ett par år till efter att du fyllt 65 år kan betyda mycket för din ekonomi. När du kan börja ta ut allmän pension beror på när du är född. Läs mer på Pensionsmyndigheten

Du kan ta ut allmän pension helt eller delvis. Du kan välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din inkomstpension och/eller din premiepension. Du kan också stoppa eller pausa utbetalningarna av din allmänna pension och det finns inga begränsningar när det gäller att jobba och ta ut allmän pension samtidigt, däremot kan det det i vissa lägen bli ogynnsamma skatteeffekter. Kontrollera det hos Skatteverket.

Checklista - Bra att göra

Redan genom ett arbete där du betalat skatt och förhoppningsvis har fått en tjänstepension har du skapat bra förutsättningar. Men det finns också några ytterligare enkla och bra saker att göra som har betydelse för din framtida ekonomi under pensionstiden.

Överblick och prognos

Se till att skriva ned vilka arbetsgivare du har eller har haft. På så sätt kan du kontrollera att alla tjänstepensioner följer med dig under ditt arbetsliv och har rapporterats in till minpension.se.

Gör en pensionsprognos på minpension.se
Stämmer avsättningarna med din lön?
Vad händer om du blir sjuk?

Förbättra förutsättningarna för din tjänstepension

Vad kan du kan göra för att få så bra ekonomi som möjligt under pensionstiden? Du kan göra olika val t ex när det gäller tjänstepensionen.

Välj sparform för din tjänstepension - traditionell försäkring eller fondförsäkring
Om du kan, välj låga avgifter i din tjänstepension
Välj om du vill ha efterlevandeskydd eller inte

Eget sparande

Om du har ett eget sparande, kontrollera att du inte betalar onödigt höga avgifter eller har för hög risk.  

Har du för hög risk?
Ha koll på avgifterna
Kontaktad av en rådgivare?

Lån och betalningar

Se till att ha koll på vad dina lån och krediter kostar. Sträva efter att betala så lite som möjligt i avgifter och räntor. Det är också bra att välja billiga sätt att betala för varor och tjänster.

Räntor och avgifter
Undvik att ta onödiga lån och krediter
Se till att ha låga eller inga avgifter
Har du bolån - amortera mer?

Försäkringar

Alla behöver vara försäkrade. Du har då ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme och utsätter vare sig din nuvarande eller framtida privatekonomi för onödiga risker.

Vilka försäkringar behöver du?
Har du ett låneskydd?
Har du några personförsäkringar?

Minska kostnader

Vet du vad du lägger pengar på en genomsnittlig månad? För att få en vardagsekonomi i balans är det bra att göra en budget.  Du kanske ser att det finns utrymme att spara.

Konsumentverkets budgetkalkyl

Vanliga frågor

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta av dem som arbetar har en tjänstepension (ca 90%). Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.  Du kan också se vilka tjänstepensioner du har på minpension.se.

Kan försäkringsbolaget kräva läkarintyg när jag vill flytta min pensionsförsäkring?

Utan återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring får du ett större månatligt pensionsbelopp än de som har återbetalningsskydd. Därför kan det bolag du vill flytta från kräva en godkänd hälsoprövning. Om du är äldre och ditt pensionskapital är lite större så kan försäkringsbolaget kräva att hälsoprövningen består av en läkarundersökning.