Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Rådgivning

När du får rådgivning av en bank, fond- och värdepappersbolag, försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag om finansiella placeringar finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

En rådgivare måste anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå lösningar som är lämpliga för dig. Om du själv överväger något som kan vara olämpligt för dig, exempelvis en placering med högre risk än vad som kan vara lämpligt, har rådgivaren också en skyldighet att avråda dig.

Reglerna gäller bara när du får råd om att placera pengar i så kallade finansiella instrument. Exempel på finansiella instrument är aktier och fonder och livförsäkringar med sparmoment, exempelvis kapitalförsäkringar.

Det är också bara när du får individuella råd utifrån just dina behov och ekonomiska förutsättningar som reglerna gäller. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella produkter omfattas däremot inte. Beslutet att investera i en viss produkt är då istället helt och hållet ditt eget. Blir du osäker på om du faktiskt får rådgivning eller inte, så fråga.

Har du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Att tänka på

 

 

Skadestånd vid vårdslös rådgivning

Du kan ha rätt till skadestånd om du har fått vårdslös rådgivning som har orsakat dig en ekonomisk skada. Anser du att din rådgivare har agerat felaktigt, är det viktigt att du så snart som möjligt reklamerar/klagar på rådgivningen. Du vänder dig då till bolaget där rådgivaren är, eller var, anställd när du fick rådgivningen.

Att en placering har gått dåligt och lett till en förlust, räcker inte för att få skadestånd.

Det måste istället visas att  rådgivaren har agerat vårdslöst vid rådgivningen.

När man ska bedöma om en rådgivare har agerat vårdslöst, utgår man från hur en normalt aktsam rådgivare skulle ha agerat utifrån den information som kunden lämnade vid rådgivningstillfället. Exempelvis om vilka risker kunden var beredd att ta eller hur länge kunden ville ha pengarna placerade. 

 

Skadestånd

Visar det sig att du har rätt till skadestånd ska du försättas i samma ekonomiska situation som om placeringen inte hade gjorts.

Ekonomisk skada
Reklamation och preskription

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.