Pension

Pensionen kan bestå av allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Vår information har fokus på hur du kan påverka tjänstepensionen och ditt eget sparande. 

Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna. Hos oss kan du räkna på vad tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar kostar hos försäkringsbolagen.

Vill du se hur stor din pension blir, gör en prognos på minpension.se. Har du ingen tjänstepension, eller bara vill spara själv till din pension, kan du läsa om Eget sparande till pension.

Att tänka på

Jämförelser

Vår roll på pensionsområdet

Vår roll inom pensionsområdet är att ge konsumenter vägledning och hjälp till självhjälp. Vi försöker också bidra till ökad transparens inom branschen genom våra jämförelser av bolagens olika villkor och avgifter inom pensionsområdet.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

Vi kan inte hjälpa dig med:

  • allmän pension, kontakta Pensionsmyndigheten i stället.
  • hur stor din pension blir, kontakta Minpension i stället. 
  • kontrollberäkningar
  • placeringsrådgivning

Vanliga frågor

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt orange kuvert eller på minpension.se får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

Du kan göra en egen prognos för din pension på www.minpension.se

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex


De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.

Om jag dör innan jag går i pension, vad händer då med pengarna?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.