Om investeringssparkonton

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och fonder och i andra finansiella produkter. Sparandet är inte bundet, utan du kan sälja innehav när och hur ofta du vill. Du betalar inte någon skatt de gånger du säljer med vinst, men däremot en årlig skatt (schablonskatt) på värdet av ditt sparande.

Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust.

Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration.

Tillgångar du kan spara i

Du kan spara i fonder och i andra finansiella instrument och du kan ha kontanter på kontot. Exempel på finansiella instrument är aktier, obligationer, aktieindexobligationer och warranter.

De finansiella instrumenten måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Överföra från annat sparande

Du får föra över aktier och andra finansiella instrument som du redan äger till ett investeringssparkonto. Men det räknas skattemässigt som en försäljning som du får skatta för, med 30 procent på vinsten.

Du kan inte föra över tillgångar från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Du betalar en årlig schablonskatt

Skatten på ett investeringssparkonto är en så kallad schablonskatt. Du kan läsa mer om hur den beräknas på Skatteverkets webbplats, se länken nedan.

Du behöver inte göra beräkningen av skatten själv. Det sköter ditt sparinstitut om. Den kommer också att vara förifylld i din deklaration.

Tänk på att du får betala schablonskatt även om ditt sparande har minskat i värde.

Avgifter

Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Om du sparar i fonder tar fondbolagen ut en förvaltningsavgift. Avgiften anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet.

Om du sparar i aktier eller andra värdepapper får du betala courtage vid köp och försäljning. 

Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller. Du kan jämföra avgifter och annat i vår ISK-jämförelse.

Skillnader mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring har vissa likheter, men också en hel del olikheter.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring. Försäkringen har ofta en viss, bunden spartid. Tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag, och du har en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar tillgångarna. I och med att bolaget står som ägare kan du inte rösta på bolagsstämmor om du har aktier, och investerarskyddet gäller inte för värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Ett investeringssparkonto är ingen försäkring utan ett konto som tillhandahålls av banker, värdepappersbolag och fondbolag. Du äger själv tillgångarna som finns på kontot. Har du aktier på ett investeringssparkonto kan du därför rösta på bolagsstämmor. Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Både kapitalförsäkring och investeringssparkonto beskattas genom så kallad schablonbeskattning, men underlaget för skatten räknas ut på lite olika sätt.