Pensionsguiden

Individuella tjänstepensioner

Här hittar du information om individuella tjänstepensioner. Du kan jämföra bolagens standardprodukter med varandra och göra egna beräkningar som visar vad du betalar i avgifter. Individuella tjänstepensioner skiljer sig mot kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade via din arbetsgivare direkt mot ett försäkringsbolag eller via ett förmedlarföretag.

Villkoren i individuella tjänstepensioner skiljer sig åt mycket och det är svårt att jämföra alla existerande individuella tjänstepensionsavtal med varandra. I Pensionsguiden hittar du generell information om olika standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen.

Jämför standardprodukter

Du kan jämföra bolagens standardprodukter mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen.

Har du en individuell tjänstepension idag så får du kontakta din arbetsgivare om vad som gäller.

Flytträtt

Har du en eller flera individuella tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare i så kallade fribrev finns det möjlighet att flytta dem, förutsatt att de omfattas av flytträtt och du får arbetsgivarens tillåtelse. Läs mer i Checklista flytt - individuella tjänstepensioner.

Återköp

Har du en individuell tjänstepension som har ett värde under ett prisbasbelopp (47 300 kr för 2020) så finns det möjlighet att återköpa den, förutsatt att försäkringsbolaget tillåter detta samt att du får arbetsgivarens tillåtelse. Läs mer i Checklista återköp - individuella tjänstepensioner.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå