Pensionsguiden

Om individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet sparande och ett alternativ för dig som helt saknar pensionsrätt i din anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet. För alla andra är det inte förmånligt att sätta in mer pengar, eftersom det sen den 1 januari 2016 inte längre är möjligt att göra skatteavdrag för sparandet. Men även om du inte sätter in nya pengar till din IPS är det viktigt att se över ditt sparande.

Undvik dubbelbeskattning – sätt inte in mer pengar

De allra flesta ska sluta att göra insättningar på sitt IPS-konto för att undvika att bli dubbelbeskattade. Du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för de belopp du sätter in, men ändå får betala inkomstskatt på det beloppet när du tar ut pensionen.

Sparandet som redan finns på ditt IPS-konto påverkas däremot inte av de nya reglerna. Det sparandet har du ju redan kunnat göra avdrag för.

Undantag för två grupper

Observera att det finns undantag för två grupper av sparare: Egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning kan fortfarande göra avdrag i deklarationen med upp till 35 procent av anställningsinkomsten - eller näringsverksamheten om man är egenföretagare – upp till maximalt 10 prisbasbelopp. Läs mer om avdragsrätten på skatteverket.se

IPS är ett bundet pensionssparande

IPS är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från kontot får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningarna sker enligt villkoren i ditt pensionssparavtal men utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Var kan du öppna ett IPS-konto?

Du kan öppna ett IPS-konto hos ett så kallat sparinstitut, det vill säga hos de flesta banker, värdepappersbolag, andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

IPS–avtalet ska vara skriftligt

Ditt IPS-sparande ska grundas på ett skriftligt avtal mellan dig och sparinstitutet. Avtalet ska innehålla information om spartiden, tidpunkten då utbetalningarna från IPS-kontot ska börja utbetalas och det antal år som utbetalningarna ska ske.

Avtalet består ofta av en del med allmänna villkor och en del med individuella villkor. Eventuella villkor som inte har tagits in i avtalet är ogiltiga.

Pensionssparkontot (IPS-kontot) 

För varje pensionssparavtal ska sparinstitutet föra ett pensionssparkonto (IPS-konto). Du har rätt att få en redovisning av kontots ingående och utgående värde varje år. Du ska också få information om samtliga transaktioner som gjorts på IPS-kontot under året.

Ångerrätt vid distansavtal

Har du tecknat IPS på distans har du 30 dagars ångerrätt. Läs mer om distansavtal här.

Vad kostar IPS-sparandet?

Själva IPS-kontot är avgiftsfritt men däremot tillkommer avgifter beroende på vilken sparform du har valt att ha. I vår IPS-jämförelse kan du se exempel på vilka avgifter som tas ut beroende på vilken sparform och vilket sparinstitut du har valt. I jämförelsen kan du också se vad det ev. kostar att flytta sparandet till ett annat sparinstitut. Jämför IPS.

Gäller insättningsgarantin? 

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller av det statliga investerarskyddet. Har du ett IPS-konto i ett utländskt institut kan andra regler gälla.

Hur kan du placera insättningar?

Du kan placera insättningarna du gör till ditt IPS - konto

  • som inlåning på konto,
  • i svenska eller utländska värdepappersfonder och/eller
  • i enskilda svenska eller utländska aktier. Aktierna ska vara noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller sådana som i utlandet är föremål för handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Du kan inte lyfta in ett befintligt fondsparande eller en befintlig aktieportfölj till ditt IPS-konto. Du måste i så fall först sälja innehavet. Insättningar som görs på ett IPS-konto måste alltid ske genom kontantinsättningar. Undantag kan finnas om du väljer att byta sparinstitut, se nedan under Flytta ditt IPS-konto - Byta  sparinstitut.

Du kan göra omplaceringar

Du kan när som helst - under spartiden eller utbetalningstiden - omplacera hela eller delar av ditt sparande på IPS-kontot. Med omplacering menas att du kan flytta kapital mellan olika sparformer inom ett och samma IPS-konto. Du kan exempelvis flytta kapital från en fond till ett sparkonto eller från ett sparkonto till aktier.

Flytta ditt IPS-konto - byta sparinstitut

Du kan byta sparinstitut när som helst under spar- eller utbetalningstiden. Kontakta det institut du vill flytta till och hör om du kan flytta över det befintliga innehavet på IPS-kontot eller om du eventuellt behöver sälja av någon fond eller annat innehav i samband med flytten. Du kommer då istället att göra en kontantinsättning på IPS-kontot i det nya sparinstitutet när det gäller just det innehavet. Försäljning du gör i samband med ett byte av sparinstitut utlöser inte någon skatt.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå