Barns försäkringsskydd

Barn i Sverige har ett skydd genom vårt socialförsäkringssystem. Vi rekommenderar ändå att du så snart du har möjlighet kompletterar samhällets skydd med en barnförsäkring.

Alla barn och ungdomar som befinner sig i Sverige har rätt till sjukvård, tandvård och utbildning. Du kan läsa mer om barns rättigheter i Sverige på Information om Sverige. Du hittar länken under Externa webbplatser längst ned på sidan.

Försäkring i skolan och förskolan

Barn som går i skolan eller förskolan i Sverige har ofta ett försäkringsskydd för olycksfallsskador som sker under skoltid. I en del fall gäller försäkringen också för skador som skett på fritiden. Däremot ger skolans eller förskolans försäkring ingen ersättning för svåra sjukdomar.

Egen barnförsäkring

När du har etablerat dig i Sverige rekommenderar vi dig att teckna privata barnförsäkringar för dina barn. En barnförsäkring kan ge ersättning både om barnet skulle få en svår sjukdom eller skadas vid ett olycksfall.

De flesta försäkringsbolag erbjuder barnförsäkringar.  Du kan även fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att skaffa barnförsäkring via dem.