Vilka banktjänster behöver du?

För att kunna fungera i samhället på ett bra sätt är det viktigt att du har tillgång till tre viktiga banktjänster: bankkonto, bankkort och internetbank.

Bankkonto

Du måste ha ett bankkonto för att kunna sköta din privatekonomi. Det konto du behöver kan heta olika saker som t.ex.  lönekonto, transaktionskonto, personkonto, privatkonto eller betalkonto. Vad det heter spelar ingen roll utan det som är viktigt är att du ska få tillgång till följande tjänster:

  • Insättningar, som lön eller bidrag
  • Betalningar med kontoöverföringar, brevgiro och autogiro.
  • Uttag av kontanter

Bankkontonummer i Sverige består av två delar: Clearingnummer och löpnummer. Clearingnummer är ett fyr- eller femsiffrigt nummer som unikt identifierar en svensk bankplats, oftast ett bankkontor.

Bankkort

För att kunna sköta kontot effektivt behöver du även ett bankkort. När du betalar eller gör uttag med kortet dras det pengar från det bankkonto som kortet är kopplat till. Med kortet kan du göra följande saker:

  • Betala i affärer
  • Betala på internet
  • Göra uttag i uttagsautomater

Internetbank

För att kunna betala dina räkningar för t.ex. hyra, el och telefon är det viktigt att du även har tillgång till internetbank. Med internetbanken kan du göra följande saker

  • Betala räkningar via Giro
  • Betala på internet med Direktbetalning
  • Föra över pengar till andra bankkonton

Här på webbplatsen finns information om det här. Och vi jämför olika bankers tjänster - på svenska. Om du har behov av information på något annat språk så finns det ett urval på webbplatsen Hallå konsument, som drivs av Konsumentverket. Välj Other languages i huvudmenyn.

Frågor från banken

Innan banken kan ge dig dessa banktjänster måste de kontrollera din identitet, ta reda på var dina pengar kommer ifrån och hur du kommer använda tjänsterna. Därför kommer du få en del frågor innan du kan få dessa banktjänster. Det har förekommit att kunder blivit nekade för att de saknar personnummer. Men det finns inget krav i lagen att man måste ha det för att få banktjänster.  Läs mer om Att identifiera sig hos banken här.   

Bankkonto till asylsökande 

För att underlätta identifieringen av asylsökande som har rätt att arbeta har Svenska Bankföreningen och Migrationsverket tagit fram en speciell rutin. Den innebär att du som vill öppna konto under asylprocessen ska visa upp ditt LMA-kort för banken tillsammans med en vidimerad kopia av den id-handling du lämnat till Migrationsverket. Att kopian är vidimerad betyder den ska ha en stämpel som visar att kopian överensstämmer med originalet. Banken kontaktar sedan Migrationsverket som kan intyga om id-handlingen överensstämmer med den som är inlämnad.