Fordonsförsäkringar

Bilförsäkringar, husbilsförsäkringar, motorcykelförsäkringar och mopedförsäkringar är exempel på fordonsförsäkringar. Trafikförsäkringen är obligatorisk och gemensam för den här typen av försäkringar.

Trafikförsäkringen är likadan hos alla försäkringsbolag och följer reglerna i trafikskadelagen. Trafikförsäkringen ersätter personskador. Den täcker även skador som ditt fordon orsakar på andra fordon eller egendom.  

Halvförsäkring och helförsäkring är frivilligt och ersätter framförallt skador på ditt fordon. Halvförsäkringar gäller för vissa skador på det egna fordonet. De innehåller också ett rättsskydd som ersätter kostnader i tvister. Helförsäkringar ersätter även plåt- och lackskador på det egna fordonet.

Några fordon som till exempel släpvagnar och husvagnar har inte någon egen trafikförsäkring utan omfattas av trafikförsäkringen för det fordon som det är kopplat till. Du kan halv- eller helförsäkra din släpvagn eller husvagn. 

Att tänka på

  • Trafikförsäkringen ersätter alla personskador.
  • Trafikförsäkringen ersätter sakskador på andras egendom.
  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om du varit inblandad i en trafikolycka.
  • Polisanmäl alltid parkeringsskador och stölder.
  • Efter cirka 180 dagar utomlands upphör oftast fordonets försäkring. Endast trafikförsäkringen fortsätter att gälla.
Jämförelser

Köra utomlands

När du hyr bil eller ett annat motorfordon utomlands kan försäkringsskyddet vara sämre än i Sverige. Kör du däremot en svenskregistrerad bil gäller din egen bilförsäkring i vissa länder. Svensk trafikförsäkring gäller i hela världen.

Alla svenska medborgare och de som är bosatta i Sverige omfattas av den svenska trafikförsäkringen om de i ett svenskregistrerat fordon råkar ut för en personskada i en trafikolycka utomlands. Normalt räcker det med att fordonet har en svensk registreringsskylt för att försäkringen ska gälla, men några länder kräver att du också kan visa upp ett så kallat Grönt kort.

Din egen bilförsäkring kan också gälla om du kan visa upp det Gröna kortet. Gröna kortet-samarbetet gäller i nästan alla länder i Europa och i några andra länder runt Medelhavet.

Hyra bil eller motorcykel utomlands

I många länder är risken stor att hyrförsäkringen ger ett dåligt skydd eller i värsta fall inget skydd alls. Fordonets trafikförsäkring täcker kanske inte de skador du själv, någon annan person eller ett fordon kan råka ut för. Teckna därför en förarplatsförsäkring. Ta också kort på hyrbilen, det är viktigt ifall bilen skadas, eller påstås ha skadats.

Teckna förarplatsförsäkring
Ta bilder före och efter
Olika regler i olika länder

Krock utomlands

Oavsett om du skadas i en trafikolycka eller orsakar en trafikolycka kan du få hjälp. Det finns ett särskilt system där försäkringsbolag agerar över landgränserna genom skaderegleringsrepresentanter.

Representanter

Vanliga frågor

Jag sladdade ner i diket med bilen som jag provkörde. Kan bilhandlaren kräva mig på hela reparationskostnaden?

Nej, du ska bara betala en vanlig vagnskadesjälvrisk (ca 3 000 kr) om ni inte har kommit överens om något annat före provkörningen. Har bilen vagnskadegaranti är det istället vagnskadegarantins självrisk du ska betala.

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?

Först bör du kontakta handläggaren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur de kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden hos förmedlare på nätet som t ex blocket.se eller wayke.se. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsperson ansluten till Sveriges Handelskamrar.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.