Jämför mopedförsäkringar

Vi jämför innehållet i de flesta mopedförsäkringar och mopedbilsförsäkringar på marknaden så att det blir lättare för dig att välja försäkring. Vare sig du behöver helförsäkring, halvförsäkring eller trafikförsäkring för din moped eller mopedbil. Läs mer om vad som ingår i en mopedförsäkring och om att välja mopedförsäkring.

Vi jämför innehållet i de flesta mopedförsäkringar och mopedbilsförsäkringar på marknaden så att det blir lättare för dig att välja försäkring. Vare sig du behöver helförsäkring, halvförsäkring eller trafikförsäkring för din moped eller mopedbil. Läs mer om vad som ingår i en mopedförsäkring och om att välja mopedförsäkring.

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

När måste mopeden ha en försäkring?

Det finns två klasser av mopeder: Registrerade mopeder som också kallas klass I eller EU-mopeder. Sedan finns det oregistrerade mopeder, som också kallas klass II. Enligt lag måste du alltid ha trafikförsäkring för en moped av klass I - om den inte är avställd. En moped av klass II behöver bara vara trafikförsäkrad när du använder den. För båda kan du välja att teckna till halv- eller helförsäkring.

Viktigt att jämföra

Viktiga saker att jämföra är:

  • Självriskerna
  •  Högsta ersättning för rättsskydd

De viktigaste delarna i en mopedförsäkring är ersättningen för trafik, stöld, brand, glas, räddning (klass I), rättsskydd och vagnskada. Vi jämför inte premier, eftersom de sätts individuellt. Du kan själv be om pris genom att klicka på länken till önskat försäkringsbolag.

Välja helförsäkring, halvförsäkring eller bara trafikförsäkring?

Du kan välja helförsäkring, halvförsäkring eller bara trafikförsäkring. Här kan du läsa mer om vad mopedförsäkringar ersätter och inte ersätter. Väljer du bara trafikförsäkring har du till exempel inget rättsskydd, stöld eller brand. Har du inte helförsäkring finns inget försäkringsskydd för mopeden, till exempel om du skulle krocka med den eller om den skulle välta.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss