Husbilsförsäkringar

Du som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och sakskador som du har orsakat med husbilen. För att få ersättning för skador på din husbil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Du måste ha en trafikförsäkring, enda undantaget är om husbilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera.

Att tänka på

  • Husbilar är ofta värdefulla och därför är det bra att ha en helförsäkring.
  • Försäkringarna skiljer sig åt, till exempel för semesteravbrott, personliga saker och skador i boendedelen.
  • Hyr du ut din husbil krävs ofta en särskild uthyrningsförsäkring.
  • Lyssna på Försäkringspodden om husbilsförsäkringar.

Vad ingår i en husbilsförsäkring?

En husbilsförsäkring består alltid av den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter personskador och sakskador som orsakats med husbilen. Du kan utöka skyddet med en halv- eller helförsäkring. Då omfattas även skador på din egen husbil.

Både halv- och helförsäkringar innehåller för det mesta skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. 

Husbilsförsäkringar ersätter även vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar som bland annat ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador.

Trafikförsäkring

Din husbil måste minst vara trafikförsäkrad om den inte är avställd. Den ersätter alla skador på personer i och utanför husbilen. Även skador på annans egendom ersätts. Självrisken är ofta 1 000 kronor.

Personskador
Skador på egendom
Krishjälp
Trafikolycksfall

Halvförsäkring

En halvförsäkring för husbil innehåller vanligen förutom trafikförsäkring även allrisk-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings-, semesteravbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Halvförsäkringen innehåller också ofta ett skydd för personliga saker som du har med dig när du reser med husbilen.

Allrisk
Ansvar (skadestånd)
Brand
Glas
Maskin och elektronik
Personlig egendom
Räddning (bärgning)
Rättsskydd
Semesteravbrott
Stöld

Helförsäkring

En helförsäkring ger det mest omfattande skyddet för din husbil. Den har samma innehåll som en vanlig halvförsäkring, inklusive trafikförsäkring, och vagnskadeförsäkring.

Vagnskada

Externa webbplatser

Advokatsamfundet - Sök advokat

Vanliga frågor

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen då?

Normalt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om du ska hyra ut din husbil. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Verkstaden som lagade bilen har gjort ett dåligt jobb. Försäkringsbolaget säger att jag ska klaga till verkstaden. Ansvarar inte försäkringsbolaget för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.