Husbilsförsäkringar

Du som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och sakskador som du har orsakat med husbilen. För att få ersättning för skador på din husbil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Du måste ha en trafikförsäkring, enda undantaget är om husbilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera.

Att tänka på

  • Husbilar är ofta värdefulla och därför är det bra att ha en helförsäkring.
  • Försäkringarna skiljer sig åt, till exempel för semesteravbrott, personliga saker och skador i boendedelen.
  • Hyr du ut din husbil krävs ofta en särskild uthyrningsförsäkring.
  • Lyssna på Försäkringspodden om husbilsförsäkringar.
Jämför husbilsförsäkringar

Regler och fakta om husbilsförsäkringar

Här finns samlad fakta om premieberäkning, bindningstid, försäkrat intresse och avställningsförsäkringar med mera.

Läs mer om när du kan byta försäkringsbolag för din husbil, vad begreppet försäkrat intresse innebär, hur premien beräknas för en husbilsförsäkring samt hur du går till väga för att ställa av din husbil i vägtrafikregistret med mera.

Så beräknas premien

Det är många faktorer som avgör vilket pris du får betala för din husbilsförsäkring. Här går vi igenom några vanliga frågor som påverkar hur stor försäkringspremien blir. Premiens storlek avgörs av hur stor risken är att din husbil skadas eller att du skadar någon annan med den.

Ägare
Husbil
Körsträcka

När kan du säga upp försäkringen?

Här finns information om vid vilka tillfällen du får säga upp din husbilsförsäkring.

Ett års bindningstid
Kortare bindningstid
Försäkringsbehovet upphör

Försäkrat intresse - vem äger husbilen?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ut ersättning för en skada om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren och huvudsakliga användaren av husbilen.

Ägare
Brukare
Bevisning
Vem kan ompröva beslutet?

Avställningsförsäkringar

Här finns information om vad en avställningsförsäkring, även kallad garageförsäkring, är och hur du gör för att ställa av din husbil.

Vad är en avställningsförsäkring?
Att ställa av husbilen
Kör inte en avställd husbil

Vanliga frågor

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen då?

Normalt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om du ska hyra ut din husbil. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Verkstaden som lagade bilen har gjort ett dåligt jobb. Försäkringsbolaget säger att jag ska klaga till verkstaden. Ansvarar inte försäkringsbolaget för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.