Husbilsförsäkringar

Du som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och sakskador som du har orsakat med husbilen. För att få ersättning för skador på din husbil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Du måste ha en trafikförsäkring, enda undantaget är om husbilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott med mera.

Att tänka på

  • Husbilar är ofta värdefulla och därför är det bra att ha en helförsäkring.
  • Försäkringarna skiljer sig åt, till exempel för semesteravbrott, personliga saker och skador i boendedelen.
  • Hyr du ut din husbil krävs ofta en särskild uthyrningsförsäkring.
  • Lyssna på Försäkringspodden om husbilsförsäkringar.
Jämför husbilsförsäkringar

Vad ersätter en husbilsförsäkring?

Det är försäkringsvillkoren som styr vilken typ av ersättning du får för en skada på din husbil och hur ersättningen ska beräknas. 

Villkor för husbilsförsäkringar anger normalt att det är försäkringsbolaget som avgör om din husbil ska repareras, om den ska ersättas med en ny likvärdig husbil eller om du ska få kontant ersättning som motsvarar husbilens marknadsvärde. 

Reparation

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera den skadade husbilen. Det finns flera orsaker till detta. Det handlar bland annat om kvalitetskrav, hållbarhetsarbete och att man vill ha kontroll på reparationskostnaderna.

Kontakta ditt försäkringsbolag
Husbilsägaren är beställare
Reklamationer
Merkostnader

Kontant ersättning

Här finns gemensam information om vilken ersättning du får om din husbil ska lösas in mot kontanter, så kallad inlösen. Kontant ersättning kan du få om husbilen stulits och inte har återfunnits inom 30 dagar. Du kan också få kontant ersättning om reparationskostnaden blir för hög i förhållande till husbilens värde.

Värdering
Marknadsvärde
Omprövning

Nyvärdesersättning

Är din husbil ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Nyvärdesersättning innebär att du får en ny husbil av samma märke, typ och årsmodell som den skadade husbilen. Du kan alltså få högre ersättning än husbilens marknadsvärde.

När ersätts nyvärdet?

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall, att du blir helt utan ersättning.

Exempel på aktsamhetskrav

Vanliga frågor

Jag vill hyra ut min husbil. Gäller husbilsförsäkringen då?

Normalt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om du ska hyra ut din husbil. Börja därför med att kontakta ditt försäkringsbolag innan du hyr ut husbilen. Du kan behöva teckna en särskild försäkring för uthyrningen. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst så kan du ofta teckna en särskild uthyrningsförsäkring via dem. Oavsett vilken försäkring du tecknar för uthyrningen är det viktigt att kontrollera att den gäller för skador som hyrestagaren orsakar.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Verkstaden som lagade bilen har gjort ett dåligt jobb. Försäkringsbolaget säger att jag ska klaga till verkstaden. Ansvarar inte försäkringsbolaget för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.